Paragraphs
Titel
Waarom een toetsing?
Tekst

Het belang van werkgever en werknemer is niet altijd hetzelfde als het gaat om risicobeperking. Door de RI&E te laten toetsen door een onafhankelijke deskundige, zorg je ervoor dat de RI&E volledig en betrouwbaar is en voldoet aan de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. Deze onafhankelijke deskundigen zijn bedrijfsartsen en gecertificeerde arbokerndeskundigen. Een arbokerndeskundige is een hogere veiligheidskundige, een arbeidshygiënist of een arbeids- en organisatiedeskundige.

Veranderingen arbokerndeskundigen?

Sinds 1 juli 2022 is er een en ander veranderd rond de certificering van de arbokerndeskundigen. De belangrijkste verandering voor u zit hem in de systeem- en scopetoets. De Bedrijfsarts en de arbokerndeskundigen mogen de systeemtoets doen. Hierin wordt gekeken of alles dat wettelijk verplicht is, ook daadwerkelijk beschreven is in de RI&E. Dit is nog niet altijd voldoende om te beoordelen of een opgenomen onderdeel aan de te stellen eisen voldoet. Hiervoor kan een arbokerndeskundige nu een aanvullende, verdiepende toets op een specifiek thema nodig vinden: de scopetoets. Elke arbokerndeskundige heeft zo zijn eigen expertisegebied.

Wat betekent dit voor u?

U kiest een arbokerndeskundige die het best aansluit bij de risico’s die uit uw RI&E naar voren zijn gekomen. Als uw grootste risico ‘klimatologische omstandigheden’ is, vraag dan een arbeidshygiënist om te toetsen want fysische factoren zoals klimaat vallen onder de expertise van de arbeidshygiënist. Heeft u vooral risico’s rondom werkdruk? Laat dan een arbeids- &organisatiedeskundige uw RI&E toetsen. Het kan dus voorkomen dat een school of bestuur twee  of meer arbokerndeskundigen nodig zal hebben, omdat de risicogebieden breder zijn dan het expertisegebied van een arbokerndeskundige.

Wat betekent dit voor de erkenning van Arbomeester?

Voor de erkenning en het gebruik van Arbomeester heeft dit geen gevolgen. De criteria voor branche RI&E-instrumenten zijn niet veranderd sinds de invoering van het nieuwe certificeringsschema. Arbomeester is voor de komende 3 jaar weer erkend als branche RI&E-instrument voor het Primair Onderwijs.

Bron: informatiesessie Toetsing RI&E - hoe werkt dat tijdens de focusweek over de RI&E op 23 juni 2022, door  Monique van Limpt (gecertificeerd Arbeids- & Organisatiedeskundige bij Habilis Onderwijs en gecertificeerd RI&E-toetser in het primair onderwijs) en Dominic de Jonge (Arbo Adviescentrum PO VfPf).

Titel
Uitgelicht vraagstuk
Korte omschrijving
Goede arbeidsomstandigheden
Korte omschrijving
Elke vier jaar voert u als schoolorganisatie verplicht een RI&E uit. Daarmee bent u er nog niet:
Omschrijving
Elke vier jaar voert u als schoolorganisatie verplicht een RI&E uit. Daarmee bent u er nog niet: uw RI&E moet ook nog worden getoetst*. In deze toetsing is onlangs e.e.a. veranderd. Waarom uw RI&E moet worden getoetst en wat de veranderingen voor u betekenen leggen we u hieronder uit.
Overige categorieën
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
ma, 11/21/2022 - 13:32
heleen.brakel
tekening van een checklist
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Ondertitel van de afbeelding
* Met uitzondering van kleine besturen -maximaal 25 mensen in dienst- die het erkende branche instrument Arbomeester gebruiken voor de uitvoering van hun RI&E.
Hoofdcategorie
Artikel
Is dit nieuwsbericht uitgelicht op de overzichtspagina?
Off
Rangschikking (volgordelijkheid)
200