Bouwblokken
Titel
Waarom een RI&E
Tekst

In een RI&E omschrijft u gedetailleerd alle risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld én de maatregelen die u neemt om deze risico’s te beperken. U kunt onmogelijk alle risico’s tegelijk aanpakken. Daarom krijgen sommige risico’s prioriteit en worden verwerkt in een plan van aanpak. Heeft u (succesvol) een risico aangepakt, dan moet u de RI&E – en daarmee ook het plan van aanpak – weer actualiseren. Dat kan eenvoudig met behulp van de Arbomeester.

Titel
Arbomeester maakt de RI&E een stuk gemakkelijker
Tekst

De Arbomeester bevat een aantal vragenlijsten over belangrijke arbothema’s zoals: veiligheid, gezondheid, binnenklimaat, BHV en agressie en geweld. Deze vragen vult u online in. Betrek daarbij ook de hulp van uw werknemers of collega’s. Zij hebben dagelijks met de risico’s te maken en weten wat er op de werkvloer speelt. Op basis van de uitkomsten maakt u vervolgens een plan van aanpak en een rapportage voor de arbodienst.

Titel
Waarom kiezen voor de Arbomeester?
Titel met invulbare tekst
  • De Arbomeester is een erkend branche-instrument voor de uitvoering van de RI&E. Alle vragen zijn specifiek gericht op de praktijk in het basisonderwijs.
  • Schoolbesturen met maximaal 25 medewerkers die gebruik maken van de Arbomeester, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. De Arbomeester is namelijk erkend voor de toetsingsvrijstelling.
  • Met de Arbomeester heeft u drie modules in één: de RI&E-module, de Quickscan en de Kindmodule. Met de Quickscan kan de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) geïnventariseerd worden en met de Kindmodule brengt u de veiligheidsrisico’s voor uw leerlingen in kaart. Dit laatste valt buiten de werkingssfeer van de Arbowet, en dus ook buiten de RI&E, echter is het wenselijk om met deze aparte module de (sociale) veiligheid van de leerlingen toch te betrekken bij de RI&E.
  • Tijdswinst door de directe koppeling met de Arbocatalogus PO. U hoeft niet te zoeken naar achtergrondinfo of zelf oplossingen te bedenken voor knelpunten uit de RI&E.
  • Gebruik van de Arbomeester is gratis, net als deelname aan onze trainingen over arbo, Arbomeester en de RI&E.
Titel
Werkgeverscode opvragen
Titel met invulbare tekst

Om gebruik te maken van de Arbomeester heeft u een werkgeverscode nodig. Het Vervangingsfonds kent deze codes toe aan alle werkgevers in het PO. Bent u de werkgeverscode vergeten of is u die niet bekend? Vraag de werkgeverscode op.

Titel
Informatie uit de Arbocatalogus PO direct bij de hand
Titel met invulbare tekst

De Arbomeester en de Arbocatalogus PO zijn direct aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat u, met één muisklik, toegang heeft tot specifieke informatie over wetgeving, de cao PO en de normen vanuit de Arbowet. En niet alleen dat. Constateert u een risico vanuit de RI&E, klik dan op de Arbocatalogus PO-button en u krijgt suggesties voor mogelijke oplossingen. Dit bespaart u tijd bij het zoeken naar achtergrondinformatie en bij het bedenken van oplossingen.

Titel
Leer werken met de Arbomeester
Titel met invulbare tekst

Schrijf u in voor een van onze trainingen:

  • Training Preventiemedewerker
  • Training 'De schooldirecteur als preventiemedewerker'
  • Training Arbomeester

Of ga aan de slag met een oefen-RI&E.
 

Omschrijving
Iedere 4 jaar moet u als school een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maken. Hiermee kunt u de veiligheid- en gezondheidsrisico’s voor uw personeel en uw organisatie terugdringen.
Korte omschrijving
Iedere 4 jaar moet u als school een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maken.