Bouwblokken
Titel
Voorbeeld
Tekst

Bij een urenaanstelling van 20 uur per week komt bij volledige afwezigheid wegens ziekte de vergoeding tot uitbetaling nadat feitelijk 120 uur vervanging heeft plaatsgevonden.

Afbeelding
nina.penningdevries
wachtdagenvariant 42 dagen
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Titel
Voor deze financiële variant geldt:
Tekst
  • Vervanging is het uitgangspunt en voorwaarde voor vergoeding.
  • Vervangingskosten wegens ziekte en schorsing komen voor vergoeding in aanmerking.
  • Geen onderscheid in dekkingsvoorwaarden tussen onderwijspersoneel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP) en directie.
  • Vergoeding op basis van een normbedrag afgeleid van salaris-/functieniveau van de afwezige.
  • Alle lopende ziektegevallen worden per de ingangsdatum van de financiële variant meegenomen. Ook hier vindt vergoeding pas plaats zodra het zieke personeelslid voor 6 keer de werktijdfactor is vervangen, gerekend vanaf de ingangsdatum van de financiële variant.
  • Alle declaraties moeten via het portaal Mijn Vf worden ingediend.

De exacte voorwaarden van de financiële varianten kunt u raadplegen onder hoofdstuk 6 van het Reglement Vervangingsfonds.

Per 1 januari kunt u de keuze voor een financiële variant voor een kalenderjaar aanpassen. Het aanvraagformulier met uw keuze moet uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar bij ons binnen zijn.  

Wij kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Omschrijving
Deze variant biedt risicoafdekking voor individuele verzuimgevallen. Het betreft onvoorziene vervangingskosten van langdurig verzuim. Vergoeding vindt plaats zodra het zieke personeelslid voor 6 keer de werktijdfactor is vervangen.
Korte omschrijving
Deze variant biedt risicoafdekking voor individuele verzuimgevallen.