Bouwblokken
Titel
Ontheffing sollicitatieplicht
Tekst

In sommige gevallen kunt u ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen.

Ontheffing is mogelijk bij:

  • noodzakelijke scholing 
  • noodzakelijke intensieve mantelzorg
  • voorbereiding en start van een eigen bedrijf
  • proefplaatsing
  • calamiteit

Is een van deze situaties bij u van toepassing? Bespreek dit dan met uw loopbaanadviseur van het Participatiefonds.

Titel
Aanvraag indienen
Tekst

Een aanvraag voor ontheffing moet u indienen in bij het Participatiefonds. Wij kunnen dan een advies naar UWV of WWplus sturen. Zij beslissen uiteindelijk of u in aanmerking komt voor ontheffing.

Neem hierover contact op met uw loopbaanadviseur. U kunt een bericht sturen via participatieplein.nl.

Heeft u geen contactgegevens van uw loopbaanadviseur, bel dan ons Team Loopbaanadvies via telefoonnummer 088 - 837 30 30 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

Omschrijving
Als u een werkloosheidsuitkering ontvangt, bent u verplicht om zoveel mogelijk te solliciteren. De uitkering is immers bedoeld als vangnet tussen twee banen.
Korte omschrijving
Als u een werkloosheidsuitkering ontvangt, bent u verplicht om zoveel mogelijk te solliciteren.