Bouwblokken
Titel
Overzicht RTC's
Afbeelding
heleen.brakel
RTC overzicht
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Titel
Effectmeting
Tekst

Deze RTC’s waren destijds gericht op behoud van werkgelegenheid, vergroten werkzekerheid en stimuleren werkcreatie voor starters. Ecorys voerde in het najaar van 2017 een peiling uit naar het effect van deze RTC’s. Lees hier de effectmeting 2017 Regionale Transfercentra.

Omschrijving
In enkele krimpregio’s hebben schoolbesturen een samenwerkingsverband opgericht om een oplossing voor boventalligheid van leerkrachten te vinden. Deze regionale transfercentra (RTC’s) zijn ondersteund vanuit het sectorplan PO (2014 – 2016). Veel van deze samenwerkingsverbanden hebben een gezamenlijke oplossing voor vervanging, tijdelijke contracten en WWZ gevonden.
Korte omschrijving
Regionale Transfercentra