Paragraphs
Titel
Uitleg
Tekst

Het antwoord daarop is “Nee, maar…”: het PMO bestaat uit een deels verplicht onderzoek – het periodiek en arbeidsgezondheidskundig onderzoek PAGO – en een aanvullend niet-verplicht leefstijlonderzoek.

Er ontstaat vaak wat verwarring over, omdat in de praktijk de termen PMO en PAGO nogal eens door elkaar gebruikt worden. We scheppen graag wat meer duidelijkheid. Temeer omdat niet iedere school(organisatie) van de verplichting van het aanbieden van een PAGO op de hoogte blijkt. Slechts drie vierde van de scholen die gebruik maken van Arbomeester (het branche instrument voor de uitvoering van de risico- inventarisatie en evaluatie), geeft aan dat zij hun medewerkers in de gelegenheid stellen een PAGO te ondergaan.

Volgens artikel 18 van de Arbowet  is de school(organisatie) wettelijk verplicht om medewerkers periodiek in de gelegenheid te stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan. Het doel hiervan is het zoveel mogelijk voorkomen van risico’s die de arbeid voor de gezondheid en de veiligheid van de werkenden met zich meebrengt. De bedrijfsarts geeft advies over de inhoud van het PAGO en hoe vaak het nodig is.

Het PAGO leidt tot een advies aan de werkgever en de werknemer over de beschermende maatregelen die moeten worden genomen. De inhoud van het PAGO moet passend zijn bij de situatie op de werkvloer. Het wordt daarom gebaseerd op de Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Samengevoegde data uit het PAGO kunnen ook weer input zijn voor de RI&E.

Overigens zijn uw medewerkers niet verplicht om mee te doen aan een PAGO.

PMO

Het preventief medisch onderzoek (PMO) kijkt verder dan de puur op het werk gerichte gezondheidsfactoren uit het PAGO. Ook de algemene gezondheid, inclusief leefstijl en mentale gesteldheid komen hierin aan bod. Biedt u uw medewerkers een PMO aan? Let er dan wel op dat het PAGO-onderdeel hierin voldoet aan de wettelijke regels. Uw Arbodienst of bedrijfsarts kan u hier uitsluitsel over geven.

Arbocatalogus PO

In de Arbocatalogus PO vindt u het PAGO terug onder het thema Arbobeleid - organisatie van arbozorg.  Omdat een PMO geen wettelijke verplichting is, komt deze niet voor in de Arbocatalogus PO.

Heeft u vragen over Arbocatalogus PO, RI&E, Arbomeester, arbowetgeving of andere arbozaken?

Blijf er niet mee zitten. Het Arbo Adviescentrum PO helpt u graag. Bel 088 – 837 30 30 (menu 2) of mail naar [email protected] We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Titel
Uitgelicht vraagstuk
Korte omschrijving
Goede arbeidsomstandigheden
Korte omschrijving
Ben je als werkgever verplicht om een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden?
Omschrijving
Ben je als werkgever verplicht om een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden?
Overige categorieën
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
ma, 11/21/2022 - 10:29
heleen.brakel
tekening van man en vrouw die Arbovraag bespreken
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Hoofdcategorie
Artikel
Is dit nieuwsbericht uitgelicht op de overzichtspagina?
Off
Rangschikking (volgordelijkheid)
200