Paragraphs
Titel
Wat is onze BGZ-dienstverlening?
Tekst

BGZ staat voor bedrijfsgezondheidzorg. Met onze BGZ-dienstverlening gaan we samen met u op zoek naar de achterliggende problematiek en analyseren we de situatie binnen uw school. We ontwikkelen samen een visie op personeelsbeleid en vanuit daar bouwen we vervolgens aan een toekomstbestendige oplossing en organisatie. We hebben daarvoor een breed instrumentarium tot onze beschikking dat we als maatwerk kunnen inzetten. Denk daarbij aan instrumenten op het gebied van verzuim, werkdruk, arbo en personeelsbeleid.
Onze BGZ-dienstverlening is voor alle scholen in het primair onderwijs. Het maakt hierbij niet uit of u eigenrisicodrager voor de vervangingskosten bent.

Afbeelding
ma, 10/05/2020 - 15:34
vivianne.van.zessen
Onze dienstverlening overzicht van producten en diensten
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Ondertitel van de afbeelding
Overzicht van onze producten en diensten
Titel
In de praktijk
Tekst

Onze regiocoördinatoren en hun teams met adviseurs zijn dagelijks in gesprek met bestuurders, P&O medewerkers, schoolleiders en leerkrachten. Door hun brede kennis van het onderwijs en actieve deelname in het werkveld kennen de regioteams de praktijk als geen ander. Samen met het schoolbestuur brengen we de knelpunten in kaart en gaan we op zoek naar een passende maatwerk-oplossing. Dat varieert van een intensief begeleidingstraject tot handige instrumenten om een bepaalde situatie inzichtelijk te maken.  

Onze regioteams nemen naast hun brede kennis van het onderwijsveld ook ervaringen van buiten de sector mee. De schoolbesturen hebben de regie en bepalen de intensiteit, de regioteams bieden de helpende hand.

Onze regioteams helpen schoolbesturen met een maatwerk-aanpak

Uiteraard willen we het ziekteverzuimcijfer naar beneden krijgen maar wij gaan altijd op zoek naar de oorzaken en achterliggende problematiek. We kijken samen met u wat op korte termijn moet gebeuren en hoe we tot een duurzame oplossing komen.
Hoe komt het dat medewerkers uitvallen? Hoe voer je een goed gesprek? Wat maakt een goede werkgever? Hoe richt je bestendig personeelsbeleid in? Passend bij uw situatie.

Titel
De succesverhalen en hoogtepunten
Tekst

Of het nu gaat om duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning of het binnenhalen en behouden van zij-instromers, wij denken met u mee. Wij helpen om het werkplezier binnen het team te verhogen en te borgen. Lees hier enkele succesverhalen en hoogtepunten van onze brede dienstverlening.

Titel
Mentor on the job
Titel met invulbare tekst

Eén van de succesverhalen van onze BGZ-ondersteuning zijn onze mentoren on the job. Voldoende leerkrachten voor de klas hebben en houden, dat is een actuele zorg voor veel directeuren en besturen in het PO. Startende leerkrachten, zij-instromers en herintreders stromen relatief vaak weer uit en dat is een verlies voor het onderwijs. Daar springt het VfPf nu op in met een pilot. We stellen ervaren mensen uit het onderwijs beschikbaar als mentor voor (her)startende leerkrachten, om zo de uitval te beperken. Een essentieel project omdat 20% van de startende leerkrachten uitvalt binnen de eerste 5 jaar. Dit kunnen we ons niet permitteren met het huidige lerarentekort.

Wat maakt dit project zo succesvol? De mentoren verzorgen een opmaat coaching die gericht is op het individu. Hoe kunnen wij jou je eigen talenten laten ontdekken? Scholen kunnen die vaak niet zelf verzorgen. Ze willen wel, maar door de grote diversiteit aan werkzaamheden en verantwoordelijkheden ontbreekt simpelweg de tijd. Het is een enorm verlies dat scholen geen zij-instromers meer aannemen omdat zij geen capaciteit hebben om ze te begeleiden. Hier helpen wij met de inzet van de mentoren.

Aart Wouters, mentor VfPf: "De leerkracht die ik nu begeleid wordt heel goed, dat wordt echt een supermeester. Ik zie hem gewoon groeien. Mensen met zo'n hart voor het onderwijs, die moet je willen behouden".

Een mooie oplossing voor de zij-instromer die wel begeleid en ingewerkt kan worden. En ook net-afgestudeerde pabo-studenten plukken de vruchten van de mentoren. “In de praktijk dan start het leren pas echt. En hoe fijn is het dan dat iemand meekijkt in de klas. Iemand die je coacht om het beste uit jezelf te halen.”

Aart Wouters is een ervaren leerkracht, IB-er en directeur. Aart en de andere mentoren zijn door het Participatiefonds middels een assessment gescreend en hebben een opleiding als coach en mentor gevolgd. Deze dienstverlening van VfPf is beschikbaar voor de begeleiding van zij-instromers, herintreders en startende leerkrachten. Lees hier meer.

Titel
Strategische Personeelsplanning
Titel met invulbare tekst

De komende jaren staat het onderwijs voor grote uitdagingen: krimp, vergrijzing, ontwikkelbehoeften en jonge leerkrachten die vroeg het onderwijs weer verlaten. Strategische Personeelsplanning (SPP) kan de sleutel zijn voor schoolbesturen om zowel een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers te worden als om problemen te voorkomen.

Saskia Struik, adviseur Arbeid & Vitaliteit regio Noord-West: "Een goede SPP is een prachtig instrument om visie en koers te vertalen naar toekomstscenario's, die je vervolgens omzet naar concrete cijfers en acties."

Doordat de complexiteit van rekenmodellen in de praktijk het gebruik van SPP nogal eens afschrikt, heeft het Vervangingsfonds/Participatiefonds een bruikbare tool ontwikkeld. "We nemen u graag mee in het zetten van de juiste stappen om ook voor uw organisatie in kaart te brengen wat er nodig is om uw toekomst scenario’s te realiseren", aldus Saskia.

Titel
De voordelen van BGZ-ondersteuning door VfPf
Tekst
  • Wij zijn al jarenlang actief in het werkveld dus weten wat er speelt en kunnen daar direct op inspelen.
  • Wij brengen niet alleen ervaring mee uit het onderwijsveld maar ook uit andere sectoren. Dat maakt dat wij met een objectieve blik kijken en met ‘andere’ oplossingen kunnen komen.
  • Onze regioteams snappen precies de regionale problematiek en kunnen hier snel op in spelen. Deze specifieke opgedane kennis zetten we weer in om het volgende bestuur te ondersteunen.
  • Met de opgedane kennis en ervaring leggen we makkelijk verbanden en contacten om de dienstverlening te optimaliseren en op maat aan te bieden.
  • Als landelijke organisatie hebben wij de slag- en daadkracht om dienstverlening te ontwikkelen en per regio toe te passen. Succesverhalen uit de ene regio kunnen helpen bij de aanpak in een andere regio.
Titel
Wij staan voor u klaar!
Tekst

Samen met VfPf werken aan een sterke en toekomstbestendige organisatie?
Neem contact op met uw regioteam, zij helpen u graag verder.

Titel
Op naar de toekomst
Tekst

Het VfPf zal in de toekomst meer preventieve dienstverlening ontwikkelen om samen met schoolbesturen te bouwen aan een vitale duurzame organisatie. Wij zetten daarbij in op duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning in het basisonderwijs. Hoe eerder wij aan de slag kunnen met problemen en hulpvragen, hoe meer positieve invloed we hebben op het verloop. Met als einddoel leraren die van begin tot het eind vol passie en plezier voor de klas staan.

Nu al is dat onze toegevoegde waarde. Om dit voor de sector te kunnen behouden is er een verzoek gedaan voor het borgen van de dienstverlening van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Daarmee worden wij in staat gesteld om samen met het scholenveld duurzaam te werken aan verdere professionalisering van de sector op het gebied van personeels- en verzuimbeleid. Een duurzame aanpak voor het verhogen van werkplezier, het verlagen van de werkdruk, vitale medewerkers en daarmee behoud van personeel en het voorkomen van tekorten.

Bekijk hier de brief die wij naar het ministerie van OCW en de Tweede Kamer hebben gestuurd over dit wetsvoorstel.

Korte omschrijving
Wat houdt onze BGZ-dienstverlening in de praktijk in?
Omschrijving
Hoe kunnen we schoolorganisaties helpen te professionaliseren? Wat zijn de oorzaken van hoog verzuim? En hoe verhogen we het werkplezier? Dit zijn dé vragen die wij als VfPf stellen. Hoog verzuim en onnodige werkloosheid hangen vaak samen met leiderschap, organisatiecultuur en HR-beleid. Onze blik reikt verder dan alleen het probleem. Wij kijken ook hoe we de oorzaak kunnen aanpakken en zetten in op duurzame oplossingen. Met onze jarenlange ervaring in het PO en kennis van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit werken wij samen met de scholen aan structurele en preventieve oplossingen.
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
ma, 10/05/2020 - 15:32
vivianne.van.zessen
Schoolbord met krijt en krijtjes (BGZ in grote letters)
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Hoofdcategorie
Nieuws
Is dit nieuwsbericht uitgelicht op de overzichtspagina?
Off
Rangschikking (volgordelijkheid)
200