Bouwblokken
Titel
Wanneer stopt uw uitkering
Tekst
  • Als uw inkomen hoger is dan 87,5% van uw WW-maandloon, dan stopt de uitkering.
  • Is uw inkomen lager, dan blijft de uitkering doorlopen en gedeeltelijk uitbetalen. Sollicitatie- en re-integratieplicht blijven dan ook bestaan.
Titel
Zelf uw uitkering stopzetten
Tekst

Stel, u had een uitkering voor 24 uur per week en u heeft een nieuwe baan van 20 uur per week. Dan kunt u de uitkering van 4 uur per week die u nog ontvangt, en waarvoor u ook nog sollicitatieplicht hebt, stopzetten.
Het stopzetten van uw uitkering kan echter gevolgen hebben voor uw bovenwettelijke rechten. Gaat het om 5 uur per week of meer, dan verliest u de bovenwettelijke rechten. Is het minder dan 5 uur per week, dan behoudt u uw rechten.

Bespreek uw persoonlijke situatie gerust met uw casemanager.

 

Titel
Loonsuppletie bij een lager dagloon
Tekst

Is het dagloon van uw nieuwe baan lager dan uw oude dagloon van voor uw uitkering? Dan is compensatie mogelijk. Dat heet loonsuppletie. Alleen als u nog WOPO-recht heeft, komt u hiervoor in aanmerking. WWplus berekent dit op basis van uw dagloon. Loonsuppletie moet u zelf aanvragen bij WWplus.
Meer informatie over loonsuppletie vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van WWplus: [email protected]

Titel
Garantie-uitkering van WWplus
Tekst
  • Bent u opnieuw werkloos geworden vanuit een baan in het primair onderwijs en heeft u met uw nieuwe baan een nieuw WW-recht opgebouwd? Dan heeft u vaak ook opnieuw recht op een bovenwettelijke uitkering. U vraagt deze aan bij WWplus.
  • Bent u opnieuw werkloos geworden en heeft u géén nieuw bovenwettelijk uitkeringsrecht? Bijvoorbeeld omdat u in een andere sector werkte? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een garantie-uitkering (of herleving van uw oude bovenwettelijke uitkering). De hoogte en duur daarvan bepaalt WWplus. U moet uw garantie-uitkering zelf aanvragen bij WWplus
  • Meer informatie over de garantie-uitkering vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van WWplus

Omschrijving
U gaat (geheel of gedeeltelijk) weer aan het werk. Dat heeft effect op uw uitkering.
Downloads
heleen.brakel
Rangschikking (volgordelijkheid)
0
Korte omschrijving
Als u vanuit een uitkering aan de slag gaat, verliest u geen rechten op de bovenwettelijke uitkering die u nog over heeft.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-43
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
heleen.brakel
Portret van jonge leerkracht die in deuropening ingang school staat
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken