Bouwblokken
Titel
Hoe werkt de Werkdrukscan?
Tekst

Uw medewerkers worden per e-mail uitgenodigd om de vragenlijst online in te vullen. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. De medewerker ontvangt vervolgens direct een persoonlijke rapportage via e-mail. Doordat de oorzaken van werkdruk op individueel niveau inzichtelijk worden gemaakt, helpt dit rapport bij de bewustwording bij de medewerker. De werkgever ontvangt dit rapport uiteraard niet. 

De medewerker kan (als daar behoefte aan is) een gesprek aanvragen met de leidinggevende. Doel van dit gesprek is om te bespreken wat op individueel niveau gedaan kan worden om de beleefde werkdruk te verminderen.

De schooldirectie ontvangt bij minimaal 5 ingevulde scans, een geanonimiseerde teamrapportage. Deze rapportage wordt door de adviseur van het Vervangingsfonds eerst besproken met de directie en daarna met het team. Samen worden ideeën bedacht hoe de ervaren werkdruk te verlagen. De directie stelt vervolgens een Plan van Aanpak op.

Bekijk de ervaring van Basisschool de Pijler met de Werkdrukscan:

Youtube video URL
https://www.youtube.com/watch?v=cAub8J-xLdI
Onderwerp van de video
Basisschool de Pijler aan de slag met de Werkdrukscan
Titel
Meer informatie over de Werkdrukscan
Tekst

Uitgebreide informatie vindt u in de Factsheet Werkdrukscan.   

Heeft u aanvullende vragen of wilt u aan de slag met de Werkdrukscan? Neem dan contact op met onze coördinator in uw regio.

Omschrijving
Met de Werkdrukscan achterhaalt u de oorzaken van de (te) hoge werkdruk op school. De test ondervraagt uw medewerkers op zeven subcategorieën: leerlingen, taak, collega’s, persoonlijkheid, leidinggevenden, organisatie en privé-situatie. U kunt kosteloos gebruik maken van de Werkdrukscan.
Korte omschrijving
Met de Werkdrukscan achterhaalt u de oorzaken van de (te) hoge werkdruk op school.