Bouwblokken
Titel
4 stappen voor minder werkdruk in het PO
Tekst

Voor een succesvolle aanpak van werkdruk binnen uw school kunt u onderstaand stappenplan volgen, inclusief handige instrumenten!

Stap 1: Inzicht in oorzaken van werkdruk

Een succesvolle aanpak van werkdruk begint bij het helder krijgen van de oorzaak. Die oorzaak kan per school verschillen. Pas als er inzicht is in de oorzaken, kun je een passende aanpak ontwikkelen en uitvoeren. Daarvoor zijn handige tools beschikbaar:

  • Het Werkdrukspel: Bespreek samen met het team in welke mate er werkdruk wordt ervaren, waar de oorzaken liggen en wat de mogelijke oplossingen zijn. Het Werkdrukspel van Arbocatalogus PO is daarbij een handig hulpmiddel. 
  • De Werkdrukscan:Komt u er in een teamgesprek niet uit? Of voelt het team zich niet veilig genoeg om dit open te bespreken? Dan kan de Werkdrukscan u helpen. 

Stap 2: Plan van aanpak voor vermindering werkdruk

Zodra de oorzaken inzichtelijk zijn, kunt u samen met het team passende maatregelen bedenken. De totaalaanpak legt u vast in een plan van aanpak: Welke maatregelen worden genomen? Welke middelen en tools worden ingezet? Wie doet wat en wanneer? En hoe en wanneer wordt de aanpak geëvalueerd? De besteding van de werkdrukgelden die u vanuit de overheid ontvangt, kunt u ook opnemen in het plan van aanpak. Het inzicht in de oorzaken van de werkdruk en het plan van aanpak hebben mogelijk ook invloed op het werkverdelingsplan van de school. 

Stap 3: Uitvoering  plan van aanpak

De uitvoering van het plan van aanpak is, net als de ontwikkeling ervan, maatwerk. Uw plan van aanpak is immers toegespitst op uw team. Onze adviseurs kunnen u hierbij (kosteloos) ondersteunen op verschillende manieren: van advisering en begeleiding tot gezamenlijke uitvoering.

Stap 4: Evaluatie en borging

Het is essentieel om regelmatig de uitvoering te evalueren: levert de aanpak de gewenste resultaten op en zijn er nieuwe factoren om rekening mee te houden? Tijdige evaluatie maakt bijsturen mogelijk. Bij succesvol verminderen van werkdruk is continu aandacht vereist; nieuwe factoren kunnen weer druk veroorzaken, zoals bij nieuwe medewerkers of door een reorganisatie. Houd daarom preventie van werkdruk op de agenda, maak beleid en leg afspraken en werkwijzen vast.

Titel
Samen aan de slag
Tekst

Graag ondersteuning bij de aanpak van werkdruk binnen uw schoolorganisatie? Onze adviseurs staan voor u klaar. Zonder aanvullende kosten, dat is al bij de premie inbegrepen. 

Afbeelding
Nina Kamsteeg
Illustratie van kaart Nederland met scholen
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Media is een illustratie
Illustratie
Titel
Project aanpak werkdruk
Tekst

Onze aanpak is het resultaat van project Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van. Binnen dit project onderzochten we samen met diverse scholen welke interventies een positieve invloed hebben op het structureel verlagen van de werkdruk en het ziekteverzuim.

Doelgroep
Omschrijving
Te hoge werkdruk legt een last op uw team en kan de onderwijskwaliteit in gevaar brengen. Vooral nu, met een tekort aan leerkrachten, is het behouden van werkplezier van essentieel belang. Ontdek een stappenplan en tools om de werkdruk binnen uw schoolorganisatie te verminderen.
Korte omschrijving
Werkdruk vereist een aanpak afgestemd op de situatie op de school. Maatwerk dus. Daar helpen wij u graag bij.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-49
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
heleen.brakel
Groepje leerkrachten staand bij een tafel in overleg
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Samenvatting Titel
Meer informatie & inspiratie
Expoints vragenlijst ID
inline