Bouwblokken
Titel
1. Inzicht in oorzaken
Titel met invulbare tekst

Het Werkdrukspel

Bespreek samen met het team in welke mate er werkdruk wordt ervaren, waar de oorzaken liggen en wat de mogelijke oplossingen zijn. Het Werkdrukspel van Arbocatalogus PO is daarbij een handig hulpmiddel. Aan de hand van kaartjes met verschillende stellingen en vragen, komen de oorzaken van werkdruk en de mogelijke oplossingen aan bod. Het Werkdrukspel vraagt u gratis aan en wordt vervolgens persoonlijk aan u uitgereikt door een van onze adviseurs. Hierbij ontvangt u ook uitleg over hoe u samen met uw team het spel speelt.

De Werkdrukscan

Komt u er in een teamgesprek niet uit? Of voelt het team zich niet veilig genoeg om dit open te bespreken? Dan kan de Werkdrukscan u helpen. Door het individueel invullen van een online vragenlijst door alle medewerkers, worden de oorzaken van werkdruk op eenvoudige en snelle wijze in kaart gebracht. Onze adviseur rapporteert de (geanonimiseerde) uitkomsten aan u en uw team en begeleidt het gesprek om samen tot een Plan van Aanpak te komen.
 

Titel
2. Plan van aanpak
Titel met invulbare tekst

Zodra de oorzaken inzichtelijk zijn, kunt u samen met het team passende maatregelen bedenken. De totaalaanpak legt u vast in een plan van aanpak: Welke maatregelen worden genomen? Welke middelen en tools worden ingezet? Wie doet wat en wanneer? En hoe en wanneer wordt de aanpak geëvalueerd? De besteding van de werkdrukgelden die u vanuit de overheid ontvangt, kunt u ook opnemen in het plan van aanpak.

Onze adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste maatregelen en het ontwikkelen van een goed plan van aanpak.

Het inzicht in de oorzaken van de werkdruk en het plan van aanpak hebben mogelijk ook invloed op het werkverdelingsplan van de school.

Titel
3. Uitvoering
Titel met invulbare tekst

De uitvoering van het plan van aanpak is, net als de ontwikkeling ervan, maatwerk. Uw plan van aanpak is immers toegespitst op uw team. De adviseur van het Vervangingsfonds kan u hierbij (kosteloos) ondersteunen op verschillende manieren: van advisering en begeleiding tot gezamenlijke uitvoering.

Informeer vrijblijvend bij uw regioteam naar de mogelijkheden voor de aanpak van werkdruk in uw organisatie. 

Titel
4. Evaluatie en borging
Titel met invulbare tekst

Het is belangrijk om tijdens de uitvoering regelmatig te evalueren. Levert de aanpak op wat er beoogd is? Zijn er nieuwe factoren waar rekening mee gehouden moet worden? Loopt de uitvoering van het plan van aanpak volgens planning of is er ergens vertraging? Door tussentijds te evalueren kunt u tijdig bijsturen of het plan van aanpak aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Heeft u met succes de werkdruk weten terug te dringen? Dan wilt u dat resultaat vanzelfsprekend ook vasthouden. Door nieuwe factoren of onverwachte situaties kan opnieuw (te veel) werkdruk ontstaan. Bijvoorbeeld bij nieuwe medewerkers of door een reorganisatie. Eerder aangepakte factoren kunnen ook opnieuw de kop opsteken.

Houd daarom het voorkomen van werkdruk op de agenda bij zowel het bestuur als het team. Maak beleid en leg afspraken en werkwijzen vast. Wilt u hier vrijblijvend en kosteloos advies over? Onze adviseurs helpen u graag.

Titel
Project aanpak werkdruk
Tekst

Van 2015 tot 2020 doorliep een aantal scholen met aantoonbaar hoge werkdruk het intensieve project ‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van’. De in het project opgedane kennis en ervaring is inmiddels verwerkt en opgenomen in de maatwerk advisering van VfPf. Lees hier meer over het project ‘Gezonde Werkdruk?!.

Titel
Advies nodig?
Tekst

Ongeacht uw gekozen aanpak, u kunt altijd terecht bij de adviseurs van uw regioteam voor vragen en (kosteloos) advies. Vind hier de contactgegevens van uw regioteam.

Doelgroep
Omschrijving
Een te hoge werkdruk is vervelend voor uw medewerkers en de organisatie. En daarmee ook nadelig voor uw primaire taak: het geven van goed onderwijs. Een acceptabele werkdruk zorgt dat mensen met plezier aan het werk blijven. Dat is belangrijk, zeker in (deze) tijden met een tekort aan leerkrachten en vervangers. Doordat werkdruk erg subjectief is, vereist het een aanpak afgestemd op de situatie op de school. Maatwerk dus.
Korte omschrijving
Werkdruk vereist een aanpak afgestemd op de situatie op de school. Maatwerk dus. Daar helpen wij u graag bij.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-49
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
wo, 08/28/2019 - 14:49
heleen.brakel
Groepje leerkrachten staand bij een tafel in overleg
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken