Paragraphs
Titel
Unieke kans
Tekst

“Onze vereniging doet al veel om ziekteverzuim te reduceren”, vertelt Esther Turkesteen, P&O-adviseur bij de Vereniging Vechtstreek en Venen. “Zo doen we onder andere mee aan Plan V, waardoor ons ziekteverzuim al gedaald is van 9,5 naar 5,5 procent. Maar we wilden nog meer doen. In de subsidie van het Vervangingsfonds zagen we een unieke kans om onze schoolleiders nog beter uit te rusten om vanuit hun rol het verzuim te beïnvloeden en aan te pakken. Die verdere professionalisering van onze leidinggevenden op het gebied van verzuimmanagement kan bijdragen aan een nog verdere daling van het ziekteverzuim op hun school en daarmee over de hele organisatie. Tevens vragen we deze schoolleiders het geleerde te delen met collega’s waardoor onze hele vereniging er profijt van heeft. Een interessant nevendoel is nog dat de individuele coaching en straks de deelname aan het Lerend Netwerk dat het Vervangingsfonds ontwikkelt ingezet kunnen worden voor herregistratie in het schoolleidersregister.”

Titel
Individuele coaching
Tekst

Vier van de zestien locatieleiders en één van de drie meerschoolsdirecteuren meldden zich voor de individuele coaching. Onder hen Angela van Scheppingen, locatieleider van Kidscollege in Wilnes en Wouter Eijkman, locatieleider van Podium in Loenen aan de Vecht. “Ik vond het soms lastig om op verzuim te reageren”, meldt Van Scheppingen. “Ik wilde zicht krijgen op wat ík kan doen om het ziekteverzuim naar beneden te krijgen en dit vast te houden of zelfs voor te zijn.” Eijkman: “Door eerdere ervaringen met langdurig verzuim had ik behoefte aan iemand die met me meedenkt over met name het gebied van verzuimpreventie. Hoe voer ik tijdig en respectvol een gesprek met een medewerker? Ik ben een startende locatieleider en mis daarin ervaring. Zo vind ik het moeilijk om als iemand twee weken ziek is ervoor te zorgen dat deze persoon zo snel mogelijk weer op school komt. Ik ben een mensenmens en moet een goede balans zien te vinden in het zakelijke en persoonlijke, een prettige professionele middenweg.”

Titel
Spiegel
Tekst

Van Scheppingen en Eijkman hebben een goede klik met hun coach, een voorwaarde voor positieve ontwikkeling. “Mijn coach spiegelt mijn gedrag”, vertelt Van Scheppingen. “We nemen mijn manier van leidinggeven onder de loep, kijken naar mijn valkuilen, allergieën en blinde vlekken en bespreken hoe ik mijn team positief kan beïnvloeden. Na drie gesprekken was ik al veel bewuster bezig met wat ik zeg en doe. Ik steek nu mijn voelsprieten meer uit, volg meer wat er speelt, maak meer babbeltjes en luister meer naar mijn medewerkers, waardoor ze het gevoel krijgen dat ik er meer voor hun ben.” Eijkman: “Door het spiegelen en oefenen met gesprekken leer ik mezelf steeds beter kennen. Ik krijg inzicht in mijn aarzeling om aan te pakken. Ik leer hoe ik beter kan afstemmen op de ander en krijg daardoor meer durf en zelfvertrouwen op dit gebied. Het traject is best wel confronterend af en toe, maar dat is goed. Na afloop van het traject zou ik de coaching graag willen voortzetten want ik leer er veel van.”

Titel
Aanrader
Tekst

Turkesteen ziet sinds de start van de individuele coaching al veranderingen bij de betrokken leidinggevenden. “Ze zijn zich meer bewust van hun rol en hun invloed op verzuim. Ze leren slagvaardiger met verzuim om te gaan.”

Individuele coaching is een aanrader voor velen vinden Van Scheppingen en Eijkman. “Ik vermoed dat 80 procent van de schoolleiders het moeilijk vindt om meteen aan de bel te trekken bij langduriger verzuim”, zegt Eijkman. “Die hebben allemaal baat bij reflectie op eigen handelen en bruikbare tips.” Van Scheppingen: “Het is goed om naar jezelf te kijken. Je kunt een heleboel willen, maar het begint bij jezelf. Als je je daarvan bewust bent, dan kun je sneller stappen zetten. Als ík verander, verandert niet alleen het verzuim, maar verandert alles mee."

Meer informatie over de Subsidie Lerend Werken

Korte omschrijving
Vijf schoolleiders van de Vereniging Vechtstreek en Venen hebben via de subsidie Lerend Werken van het Vervangingsfonds individuele coaching op de aanpak van ziekteverzuim.
Omschrijving
Vijf schoolleiders van de Vereniging Vechtstreek en Venen hebben via de Subsidie Lerend Werken van het Vervangingsfonds individuele coaching op de aanpak van ziekteverzuim. Met het oog op een gewenst eigenrisicodragerschap per 2019 geeft de vereniging hiermee een extra boost aan een blijvende ziekteverzuimdaling. Het mes van de individuele coaching snijdt aan vele kanten. De gesubsidieerde professionalisering van schoolleiders ‘tilt’ naast betrokkenen ook de organisatie en onderwijssector op.
Overige categorieën
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
carmen.friedrich
Vlnr: locatieleider Angela van Scheppingen, P&O-adviseur Esther Turkesteen en locatieleider Wouter Eijkman
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Ondertitel van de afbeelding
Vlnr: locatieleider Angela van Scheppingen, P&O-adviseur Esther Turkesteen en locatieleider Wouter Eijkman
Hoofdcategorie
Artikel
Is dit nieuwsbericht uitgelicht op de overzichtspagina?
Off
Rangschikking (volgordelijkheid)
200