Bouwblokken
Afbeelding
francis van zwieten
Teamleden aan tafel
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Titel
Een sterke schoolorganisatie vraagt om een sterk team
Tekst

Binnen gezonde, sterke schoolorganisaties komt het beste onderwijs tot stand. Uw schoolorganisatie gezonder en sterker maken én houden, vraagt om een team van medewerkers dat een maximale bijdrage kan leveren aan het succes van uw organisatie. Zowel nu als in de toekomst. In dit team wordt het potentieel van iedere medewerker benut, zitten de juiste mensen op de juiste plekken, is er ruimte voor ontwikkeling en groei en wordt de duurzame inzetbaarheid bewaakt. Dit klinkt logisch maar blijkt in de praktijk -en waan van de dag- vaak niet vanzelfsprekend.

Titel
Van gevoel naar inzicht met de Teamanalyse
Tekst

Speciaal voor het primair onderwijs heeft VfPf een Teamanalyse tool ontwikkeld. Met dit instrument kunt u als schoolleider inzichtelijk maken hoe uw team er daadwekelijk voor staat en hoe toekomstbestendig het is. Met andere woorden: het laat zien of het algemene beeld dat er over het team is écht klopt. 
De analyse toont waar de kansen liggen en hoe u het potentieel van het team verder kunt benutten zodat het optimaal kan bijdragen aan de doelen van de schoolorganisatie. Ook brengt het de kwetsbaarheden (risico’s) in kaart die meer aandacht en investering vragen. Door hierop actie te ondernemen kunt u ook op lange termijn de inzetbaarheid van het team waarborgen. U maakt dus als het ware een SWOT-analyse van uw team op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 

Titel
Waarom zou u een Teamanalyse inzetten?
Titel met invulbare tekst

De Teamanalyse maakt op detailniveau de duurzame inzetbaarheid van zowel de individuele medewerker als het team inzichtelijk. Hoe vitaal is uw team, hoe wendbaar en veerkrachtig zijn de medewerkers, welke talenten en competenties zijn er al in huis, wat is het potentieel van het team en wat is er nog nodig? De momentopname van de Teamanalyse kan gebruikt worden als vertrekpunt voor andere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een aanpak rondom duurzame inzetbaarheid, een actieplan op individueel- en/of teamniveau of als onderdeel van strategische personeelsplanning (SPP).

De Teamanalyse maakt de verschillen in ontwikkeling tussen de medewerkers zichtbaar en dit helpt bij het plannen van de juiste interventie. Het is een goede manier om met teamontwikkeling te starten en teams te coachen en ontwikkelen richting groei.

Titel
Wat houdt de analyse precies in?
Titel met invulbare tekst

De Teamanalyse bestaat uit twee hoofdonderdelen:

 • een instrument in de vorm van een invulbare Excel-tool dat u als leidinggevende invult
 • een verdiepend interview van ongeveer 2 uur met uw VfPf-adviseur. De uitkomsten worden besproken en er wordt gekeken naar de mogelijk in te zetten acties en interventies om kansen te vergroten en risico's te verkleinen.

Om de Teamanalyse uit te voeren loopt u samen met uw VfPf-adviseur verschillende stappen door. We starten met het doel van de analyse en de uitleg van de tool. U krijgt daarnaast aanvullende informatie ter voorbereiding zodat u de Excel-tool op de juiste manier kunt invullen. Na het invullen neemt uw adviseur samen met u de resultaten door. In de vorm van een verdiepend interview worden aanvullende vragen gesteld en mocht het nodig zijn, dan wordt een weging aangepast en verwerkt in de tool. Samen creëert u een totaalbeeld en spart u met elkaar over oplossingsrichtingen.
 

Afbeelding
francis van zwieten
Overzichtsafbeelding van de Teamanalyse
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Ondertitel van de afbeelding
Voorbeeld van de Teamanalyse
Titel
Waar kijkt het instrument naar?
Titel met invulbare tekst

Zoals u hierboven al kon lezen: de Teamanalyse is een instrument in de vorm van een invulbare Excel-tool dat de krachten en kwetsbaarheden binnen een team zichtbaar maakt. Hierbij wordt gekeken naar vier domeinen:

 1. De vitale medewerker: welke activiteiten ondernemen mensen om gezond en vitaal te zijn en te blijven?
   
 2. De bekwame medewerker: welke activiteiten ondernemen mensen om hun kennis, vaardigheden en attitude te verbreden, te verdiepen en/of te onderhouden? Het gaat hierbij om professionalisering en zelfontplooiing.
   
 3. De wendbare medewerker: in welke mate kan en wil een medewerker voor zichzelf of de organisatie veranderen als het aankomt op zaken als taken, functie of bijvoorbeeld werkgever? Met andere woorden: hoe mobiel zijn medewerkers als het aankomt op bewegen naar ander werk binnen of buiten de organisatie.
   
 4. De veerkrachtige medewerker: hoe staat het met het vermogen van medewerkers om zich snel en effectief te kunnen aanpassen aan veranderingen binnen of buiten de werkomgeving?

In totaal worden er binnen de 4 domeinen 28 gedragskenmerken en vaardigheden in kaart gebracht met als doel de duurzame inzetbaarheid van het individu en het schoolteam zichtbaar te maken. 
Elke gedraging of vaardigheid wordt gewogen op een schaal van 0 tot maximaal 4. Hierbij wordt de 0 ingevuld als het gedrag(scomponent) of de vaardigheid niet van toepassing is op (de functie van) de medewerker. U vult een 4 in als de medewerker in het gedrag of de vaardigheid uitblinkt en een voorbeeld is voor anderen. In de praktijk scoort een goede medewerker gemiddeld een 3: een medewerker laat het beschreven gedrag of de vaardigheid continu zien. Een 2 (een medewerker laat beschreven gedrag of vaardigheid regelmatig zien) betekent ruimte voor groei en een 1 is reden tot zorg en actie (interventie). Na het invullen volgt het verdiepend interview met uw adviseur voor de vervolgstap.

Titel
Wat levert de Teamanalyse uw school en uw team op?
Titel met invulbare tekst
 • De analyse geeft u inzicht en handvatten met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van uw team, nu en in de toekomst.
 • Het levert een diepgaande risicoanalyse op gedrags- en vaardighedenniveau.
 • Het geeft inzicht in welke kansen er zijn op individueel-, school- en bestuursniveau.
 • Het resultaat is een vertrekpunt voor het voeren van het goede gesprek over medewerkers binnen uw schoolorganisatie.
Titel
Wat is de Teamanalyse niet?
Titel met invulbare tekst
 • De Teamanalyse is niet bedoeld als instrument om op individueel niveau het gesprek over inzetbaarheid aan te gaan.
 • Het is geen beoordelingstool.
 • Het levert geen kant-en-klare oplossing op.
 • Het is geen wetenschappelijk onderbouwd en volledig objectief instrument.
Titel
Aan de slag met de Teamanalyse
Tekst

De Teamanalyse is een waardevol instrument als u wilt weten hoe het gesteld staat met de duurzame inzetbaarheid van uw team. Het kan los worden ingezet maar ook als verdieping of verbreding in combinatie met bijvoorbeeld Strategische Personeelsplanning

Hoe vitaal is uw team, hoe wendbaar en veerkrachtig zijn de medewerkers, welke talenten en competenties zijn er al in huis? Wat is het potentieel van het team en wat is er nog nodig om zowel nu als later succesvol bij te dragen aan doelstellingen van uw professionele schoolorganisatie? De Teamanalyse helpt u antwoord te geven op deze belangrijke vragen en stelt u in staat om onder begeleiding van uw VfPf-adviseur een plan van aanpak uit te stippelen zodat uw medewerkers en het team als geheel beter voorbereid zijn op de toekomst. 

Neem contact op met het regioteam bij u in de buurt voor meer informatie en het inplannen van een afspraak.

Omschrijving
Op basis van ervaring en dagelijkse interactie heeft u als leidinggevende vaak een algemeen beeld van de duurzame inzetbaarheid van uw team. Het nadeel van dit bekende ‘buikgevoel’ is dat de details missen. En juist die kunnen het verschil maken tussen een medewerker die met plezier bij u blijft werken of op termijn vertrekt óf wellicht uitvalt. Onze Teamanalyse brengt deze belangrijke details in kaart.
Korte omschrijving
De Teamanalyse geeft inzicht in hoe het gesteld staat met de duurzame inzetbaarheid van uw team.