Bouwblokken
Titel
Wist u dat 75% van de leraren veel werkdruk ervaart?
Tekst

Vraag het aan werknemers in het primair onderwijs en ze vertellen u dat ze de mooiste baan van de wereld hebben. Toch staat het onderwijs voor een aantal uitdagingen.

  • Wist u dat 75% van de leraren aangeeft veel werkdruk te ervaren?
  • Dat ongeveer vier op de tien leraren het personeelsbeleid op hun school (sterk) voor verbetering vatbaar vinden?
  • En dat bijna 86% van de werknemers ondanks alles bij hun huidige werkgever willen blijven? (Meer cijfers vindt u in ons online magazine over duurzame inzetbaarheid.)

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is noodzakelijk om het onderwijs toekomstbestendig te maken.  

Titel
Wij hebben allemaal baat bij duurzaam inzetbare werknemers
Tekst

Wanneer werknemers lekker in hun vel zitten en met plezier voor de klas staan, heeft dit een positieve invloed op hun dagelijks werk en op de hele school. Vitale juffen en meesters inspireren de kinderen in de klas, dragen bij aan een goede sfeer tussen collega’s en zijn minder vaak ziek. Als werknemers tevreden zijn, kan de school zich focussen op het onderwijs. En hoe beter het onderwijs, hoe sterker de reputatie van de sector, waardoor de aantrekkingskracht ervan voor nieuwe leerkrachten groter wordt. Zo kunnen we allemaal een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van het lerarentekort.

Afbeelding
sylvia.szely
illustraties samenspel tussen werknemer en werkgeer bij duurzame inzetbaarheid in het onderwijs
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Titel
Bent u al in gesprek met uw werknemers?
Tekst

Wilt u stappen maken op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Dan is het belangrijk dat u met uw werknemers in gesprek gaat. Uw werknemer neemt zelf de regie: Hij of zij geeft aan wat er nodig is voor een gezonde leef- en werkstijl, en om te kunnen leren en ontwikkelen. Het is uw taak om de werknemer hierin te stimuleren en te ondersteunen. 

Afbeelding
sylvia.szely
De plan van aanpak in 5 stappen voor duurzame inzetbarheid
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Titel
In 5 stappen naar duurzame inzetbaarheid
Tekst

Op basis van een eerste gesprek helpen wij u om een trajectaanpak Duurzame inzetbaarheid in vijf stappen praktisch vorm te geven: van bewustwording en urgentie creëren, naar het inzichtelijk maken door middel van een analyse, de doelen scherp stellen in een plan van aanpak, vervolgens de uitvoering en afsluitend een evaluatie en de borging. Natuurlijk is de aanpak maatwerk, zodat het volledig aansluit op uw behoeften. Dat betekent dat u overal in de route kan instappen, simpelweg afhankelijk van waar uw hulpvraag ligt.

"De eerste indruk gaf ons meteen energie om met deze aanpak aan de slag te gaan. We hebben dan ook een goed gevoel bij het inzetten van de routekaart en de weg naar duurzame inzetbaarheid in onze organisatie." Trix Derriks, bestuurder van ABSA scholengroep in Amsterdam

Titel
Om te beginnen: Inventariseer eerst hoe uw organisatie ervoor staat ...
Titel met invulbare tekst

Hoe staat het nu met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers binnen de schoolorganisatie? Om dat te weten te komen hebben wij effectieve scans voor u, zoals:

  • De Kosten Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI)
  • De Organisatiescan 
  • De Duurzame inzetbaarheidsindex (DiX)
  • Leidinggevendenscan

Maak inzetbaarheid inzichtelijk met deze 4 scans. 

Naast de scans kunt u ook gebruikmaken van de Teamanalyse die speciaal voor het primair onderwijs door VfPf ontwikkeld is. Met dit instrument kunt u als schoolleider inzichtelijk maken hoe uw team er qua duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk voor staat en hoe toekomstbestendig het is. Hoe de teamanalyse werkt leggen we graag uit.

Titel
Ga het gesprek aan
Titel met invulbare tekst

De volgende instrumenten zijn praktische leidraden voor zowel leidinggevenden als ook medewerkers om het gesprek over duurzame inzetbaarheid te voeren:

  • De Dialoogkaart
  • Het Inzetbaarheidsplan

Lees hier meer over de Dialoogkaart en het Inzetbaarheidsplan.

Titel
Onze 4 hoofdthema's
Tekst

Na de inventarisatie ondersteunen wij u met focus op vier hoofdthema’s:

Afbeelding
sylvia.szely
De vier hoofdthem's van duurzame inzetbaarheid
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Titel
Hoe staat het met de vitaliteit en gezondheid van uw werknemers?
Titel met invulbare tekst

Vitaliteit is meer dan gezondheid. Vitaliteit houdt in, dat wij fysiek én mentaal fit zijn. Dat wij ons energiek voelen, lekker in ons vel zitten en zowel thuis als ook op het werk alles aankunnen waar we dagelijks mee te maken hebben. Een vitale werknemer heeft veerkracht en kan prima omgaan met veranderingen en prestatiedruk.

Titel
De kennis en vaardigheden van uw werknemers en uzelf stimuleren?
Titel met invulbare tekst

Door onze kennis en vaardigheden in de verschillende fases van onze loopbaan op peil te houden zorgen wij ervoor dat ons werk leuk blijft en met ons meegroeit: Het wordt als het ware steeds interessanter. Werknemers maken gebruik van hun kwaliteiten en sterke kanten. Zij nemen hier zelf de regie in, gesteund en gestimuleerd door hun werkgever. 

Titel
Hoe vergroot u de motivatie en het plezier op de werkvloer?
Titel met invulbare tekst

Keer op keer wijzen onderzoeken uit dat autonomie, een goede cultuur op de werkvloer en betekenisvol werk doorslaggevende factoren voor het werkplezier zijn. Dat werken in het PO betekenisvol is – dat staat buiten kijf. Maar hoe kunnen wij werksfeer en organisatiecultuur zo beïnvloeden, dat werknemers voldoening en plezier beleven? Dat zij zich competent en autonoom, maar ook betrokken voelen bij hun school?

Titel
Hoe versterkt u de mobiliteit en inzetbaarheid van uw werknemers?
Titel met invulbare tekst

Het werk verandert en wij veranderen mee: Soms moet dat gewoon, en soms willen wij dat ook zelf. Het doel is dat werknemers actief bezig zijn met hun loopbaan en aangeven, wat hun ambities zijn. Als werkgever schept u ruimte voor mobiliteit door (interne of externe) doorstroom- en promotiemogelijkheden te bieden.

Titel
Ga aan de slag, neem contact op!
Tekst

VfPf verleent voorlichting, inspiratie, advies en praktische ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dat doen wij middels spreekuren, workshops en trainingen. Wij delen best practices, ervarings- en succesverhalen en resultaten van onderzoeken. Onze adviseurs begeleiden scholen bij de inzet van praktische tools om werkdruk, vitaliteit en inzetbaarheid in beeld te brengen en positief te beïnvloeden. 

Dit doen we allemaal op maat én zonder extra kosten voor u.

Onze regioteams staan voor u klaar. Onze regiocoördinatoren zijn uw eerste aanspreekpunt. U bespreekt met hen wat de knelpunten binnen uw organisatie zijn. Zij leggen het contact met een van onze RADI® gecertificeerde adviseurs, die vervolgens ervoor zorgt dat u met duurzame inzetbaarheid aan de slag kunt. 

Neem nu contact op met uw regiocoördinator. Of stel uw vragen tijdens een inspiratiesessie of het online spreekuur duurzame inzetbaarheid. Volg de links hieronder:

Doelgroep
Omschrijving
Leerkrachten die zo lang mogelijk vitaal en met plezier aan het werk zijn: daar streven wij in het onderwijs allemaal wel naar. Maar hoe zorgen wij ervoor dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven? Wat is logisch van de werkgever te verwachten en wat kunnen werknemers hier zelf aan doen? Wij helpen u hier graag bij.
Downloads
nina.penningdevries
Rangschikking (volgordelijkheid)
0
sylvia.szely
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
-8
sylvia.szely
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
0
Korte omschrijving
Duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie implementeren? Wij helpen u daar graag bij.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-50
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
nina.penningdevries
Groepje leerkrachten buiten met basketbal
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken