Bouwblokken
Afbeelding
janneke.van.oijen
Een van-werk-naar-werk-traject in stripvorm
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Titel
Mobiliteit en loopbaanbeleid
Titel met invulbare tekst

Nu het lerarentekort een grote uitdaging vormt is het van belang te werken aan retentie van uw medewerkers. Onze regioteams ondersteunen u en uw schoolbestuur bij vraagstukken op het gebied van mobiliteit en loopbaanbeleid. Maar ook op het gebied van professionalisering en niet alle direct onderwijs gerelateerde zaken. Doordat wij goed zicht hebben op de regionale en individuele arbeidsmarktsituatie kunnen wij een rol spelen in advisering met betrekking tot mobiliteit en waar mogelijk ontslag voorkomen.

 • U kunt deelnemen aan onze P&O netwerken en op een laagdrempelige manier contact zoeken met andere schoolorganisaties. 
 • Tijdens de inspiratiesessies en via ons blad Rentree delen we graag best practices.
 • De Onderwijsvacaturebank staat open voor iedereen uit het primair onderwijs. Daar kunt u uw medewerker tijdig op wijzen.
 • De bepalingen in de cao op gebied van duurzame inzetbaarheid geven u de mogelijkheid en de gezamenlijke plicht om preventief en tijdig aandacht te geven aan het vergroten van employabiliteit van uw medewerker. Onze dienstverlening richt zich op het inrichten van een effectief beleid. 
 • Stage lopen of tijdelijke detachering naar een andere organisatie worden als voorbeeld genoemd in de cao. Wij zetten graag ons netwerk voor u in.
Titel
Wat kan ik doen als HR-medewerker?
Titel met invulbare tekst

Maak strategische personeelsplanning onderdeel van uw HR-beleid. Het voeren van een strategisch personeelsbeleid zorgt ervoor dat u als werkgever inschattingen kunt maken op de lange termijn. Bijvoorbeeld doordat u overzicht heeft van personeelsleden met doorstroomwensen.

Wanneer u in beeld hebt wat de missie en visie van uw organisatie is, hoe uw personeelsbestand is opgebouwd en hoe de arbeidsmarkt er in uw regio uitziet, heeft u bouwstenen in handen om de in-, uit-, en doorstroom van uw personeel te beïnvloeden en in te springen op de personele en financiële ontwikkelingen die u nog te wachten staan. U weet waarvoor u een financiële buffer wilt opbouwen, welke interventies nodig zijn om uw personeel nu en in de toekomst gezond en met plezier aan het werk te houden, en wat de gewenste capaciteit is voor de toekomst. 

Uw regiocoördinator kan u ondersteunen bij het opzetten van uw strategisch personeelsbeleid.

Titel
Afscheid nemen van personeel
Titel met invulbare tekst

Van-werk-naar-werk-traject

U kunt ook redenen hebben om afscheid te willen nemen van een medewerker. Bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie, omdat de vervanging niet meer nodig is of omdat, ondanks inspanningen van beide kanten, u tot de conclusie komt dat het dienstverband binnen uw schoolorganisatie niet meer past. Dan zorgt u als 'goed werkgever' natuurlijk voor een van-werk-naar-werk-traject. Dit is ook een voorwaarden om voor verlaging van de eigen bijdrage aan eventuele werkloosheidskosten te voldoen. Biedt uw medewerker ruim vóór het einde van het dienstverband begeleiding aan bij het vinden van een nieuwe baan.

De inspanningen die van u gevraagd worden zijn opgenomen in het Reglement Participatiefonds. 

Deze voorwaarden zorgen er mede voor dat werkgevers hun uiterste best doen om te voorkomen dat werknemers waar zij afscheid van moeten nemen in een werkloosheidsuitkering terechtkomen. Zo blijven de kosten van de werkloosheidsuitkeringen en de premies die schoolbesturen aan het fonds moeten afdragen, zo laag mogelijk. En blijft onderwijspersoneel aan het werk!

Voer een exitgesprek

Wanneer uw medewerker afscheid neemt is het verstandig om een exitgesprek te voeren. In een exitgesprek komen onder meer de redenen van ontslag, persoonlijke indrukken en suggesties voor verbetering van uw schoolorganisatie aan de orde. Het voeren van exitgesprekken is om twee redenen heel belangrijk:

 1. Om problemen te constateren: medewerkers die de school verlaten, kaarten gemakkelijker problemen aan. Ze hoeven niet meer bang te zijn dat hun leidinggevende boos wordt of dat hun carrière gevaar loopt als ze kritiek uiten.
 2. Het werkgeverimago (het imago van de school) verbeteren: exitgesprekken zijn vaak de laatste mogelijkheid om de samenwerking op een harmonieuze manier te beëindigen. Een openhartig gesprek laat zien dat u open staat voor kritiek en feedback. Als u goed naar vertrekkende werknemers luistert en uw waardering voor ze uitspreekt, zullen ze een prettigere herinnering aan u bewaren en u misschien zelfs als werkgever aanbevelen.

U kunt deze gesprekken het best voeren aan de hand van een gestructureerde vragenlijst voor exitgesprekken. Als voorbeeld kunt u hier een uitgebreid exit formulier of een compact exit formulier downloaden.

Titel
Van werk naar werk traject
Titel met invulbare tekst

Wanneer u afscheid wilt nemen van een werknemer zorgt u als goed werkgever natuurlijk voor een effectief van-werk-naar-werk-traject.
Om in aanmerking te komen voor verlaging van de eigen bijdrage aan de uitkeringskosten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat u uw werknemer vóór het einde van het dienstverband begeleiding biedt bij het vinden van een baan buiten uw eigen organisatie.

De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • een sollicitatietraining
 • een netwerktraining
 • omscholing,
 • coaching
 • een outplacementtraject.

Ga met uw werknemer in gesprek over de concrete invulling van deze begeleiding en maak concrete afspraken.

Twijfelt u als werkgever of uw inspanningen voldoen aan de voorwaarden van het Participatiefonds? Neem dan contact op met onze helpdesk via het telefoonnummer 088 - 605 51 55 of per e-mail [email protected].

Titel
Adviesdiensten VfPf
Titel met invulbare tekst

Onze adviesdiensten richten zich met name op het organiseren van een professionele schoolorganisatie. Direct gevolg is het voorkomen van ongewenste uitstroom en ziekte en behoud van uw personeel. Helaas is dit niet in alle gevallen te voorkomen. Dan is het fijn te weten dat u er alles aan gedaan heeft, en, in voorkomende gevallen een beroep kunt doen op het Participatiefonds. Minimaal zo belangrijk is dat we gezamenlijk preventief werken aan maximale inzetbaarheid van uw medewerkers. Mocht het namelijk zo zijn dat uw medewerker niet bij u kan blijven werken, dan is het belangrijk dat hij/zij snel weer een nieuwe baan kan bemachtigen.

Onze adviesdiensten:

Doelgroep
Omschrijving
Uit oogpunt van goed werkgeverschap en strategische personeelsplanning is het belangrijk om met uw medewerkers in gesprek te blijven over hun loopbaanontwikkeling.
Interne mobiliteit naar een ander team op een andere locatie, jobcrafting of doorgroeien naar een andere functie kunnen instrumenten zijn om uw medewerkers gemotiveerd en met plezier aan het werk te houden.
Downloads
heleen.brakel
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
0
heleen.brakel
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
0
Korte omschrijving
Uit oogpunt van goed werkgeverschap en strategische personeelsplanning is het belangrijk om met uw medewerkers in gesprek te blijven over hun loopbaanontwikkeling.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-44
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
nina.penningdevries
Directeur en jonge leerkracht staand in gesprek in klaslokaal
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Expoints vragenlijst ID
inline