Bouwblokken
Titel
Aanspreekpunt
Tekst

Het maakt niet uit of u volledig bij ons bent aangesloten of dat u eigenrisicodrager voor de vervangingskosten bent. Het gaat ons om het gehele scholenveld.

Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen, hebben we Nederland opgedeeld in regio’s. In deze regio’s hebben we de krachten van beide fondsen gebundeld in specialistische regioteams. Heeft u een vraag, wilt u iets bespreken? Dan is uw eerste aanspreekpunt de regiocoördinator van het team waar uw school onder valt. Verder bestaat het team uit adviseurs Arbeid en Vitaliteit, een casemanager Re-integratie en mentoren on the job.

Titel
Hoe werken wij?
Tekst

Nadat u contact heeft gehad met de regiocoördinator van uw regio, gaat deze met uw vraag aan de slag. Als deze met een van de instrumenten van onze bedrijfsgezondheidszorg kan worden opgepakt, dan helpt een van onze adviseurs Arbeid en Vitaliteit u verder. Bemiddeling bij vacatures is in handen van een van onze gespecialiseerde casemanagers Re-integratie. Het kan ook zijn dat een combinatie van onze deskundigen u voor langere tijd gaat ondersteunen.

Titel
Specialisten per regioteam
Titel
Regiocoördinator
Titel met invulbare tekst

Uw eerste aanspreekpunt

Onze regiocoördinatoren zijn uw eerste aanspreekpunt. U bespreekt met hen wat de knelpunten binnen uw organisatie zijn of hoe wij u kunnen helpen bij de bemiddeling van vacatures. Uiteraard staan zij ook voor u klaar om u optimaal voor te bereiden op het eigenrisicodragerschap, u te helpen bij het in kaart brengen van eventuele risico’s, mee te denken over het verlagen van het verzuim op uw school of om u te begeleiden in de verdere professionalisering van uw schoolorganisatie. Van A naar B, of voor het hele traject.

Uw gesprekspartner

Onze regiocoördinatoren zijn goed op de hoogte van de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in uw regio. Zij weten welke wijzigingen in wet- en regelgeving te verwachten zijn en kunnen goed inschatten wat dit voor uw organisatie betekent. Bovendien kunnen zij door hun goede samenwerking met het UWV en de regionale transfer centra  (RTC) uw schoolbestuur met een ander verbinden.

Titel
Adviseur Arbeid en Vitaliteit
Titel met invulbare tekst

Specialisten bedrijfsgezondheidszorg

Met hun jarenlange ervaring springen onze adviseurs Arbeid en Vitaliteit moeiteloos in op onderwerpen die bij u spelen. Denk daarbij aan verzuim, werkdruk en arbo. Het maakt daarbij niet uit hoe groot uw vraag is, er is altijd een passende oplossing om uw schoolorganisatie weer gezond te maken. Zo kunt u deelnemen aan onze aanpak Plan V, een Werkdrukscan laten maken of met de Arbomeester aan de slag. Deze instrumenten horen bij onze bedrijfsgezondheidszorg die voor alle schoolbesturen, óók voor de eigenrisicodragers, zonder extra kosten beschikbaar is. Onze adviseurs zijn RADI®-gecertificeerd. Dit maakt ze specialisten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Wat deze certificering precies inhoudt en wat onze RADI® adviseurs voor u kunnen betekenen leest u hier.  

Titel
Casemanager Re-integratie
Titel met invulbare tekst

Uw partner voor werkzoekenden

Onze casemanagers Re-integratie weten precies welke werkzoekenden er in uw regio zijn. Zij kunnen u daarom goed helpen bij het invullen van uw vacatures. Zij bemiddelen alleen voor onderwijskrachten die volledig toegerust zijn om aan de slag te gaan. Dat zijn mensen die graag willen en die ook alle vaardigheden hebben die voor de functie nodig zijn.

Heeft u een vacature?
Plaats deze op onze Onderwijsvacaturebank, u kunt daar ook werkzoekenden vinden.

Naast hulp bieden bij het invullen van uw vacatures kunnen onze casemanagers Re-integratie u ook informeren over subsidies en regelingen van het UWV  die u kunt gebruiken bij het aannemen van uitkeringsgerechtigd personeel of oudere werknemers. Ook wijzen wij u graag op onze Vrijstellingsregeling, waarbij wij het eventuele financiële risico van u overnemen als u een werknemer uit een uitkeringspositie aanneemt.

Tot slot vervult de casemanager een belangrijke rol in de begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar een duurzame nieuwe baan. Ze informeren over rechten en plichten en starten waar nodig een (intensief) re-integratietraject. Het doel is om werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. In het onderwijs of in een andere sector. Op die manier houden we de werkloosheidskosten zo laag mogelijk.  

Titel
Mentor on the job
Titel met invulbare tekst

Een 'kick start' voor uw (her)startende leerkracht

U wilt een nieuwe leerkracht die voor de eerste keer (sinds lange tijd weer) voor de klas gaat staan natuurlijk graag wat extra begeleiding geven voor een goede start. Zodat deze op langere termijn met plezier voor de klas blijft staan. Liefst door iemand met ervaring die de valkuilen en ‘tips & tricks’ kent. Is het lastig om hier ruimte voor vrij te maken? De ervaren mentoren van VfPf zorgen voor een steun in de rug.

Lees meer over wat onze mentoren voor uw starters kunnen betekenen.

Titel
Wat zijn de kosten?
Tekst

Die zijn er niet! Jaarlijks draagt u premie af aan het Participatiefonds voor onze dienstverlening. Dit wordt berekend op basis van het bedrag dat u voor personeel en materiële kosten (lumpsum) van het Ministerie van OCW ontvangt. Dat geldt voor alle scholen, ook als u eigenrisicodrager voor de vervangingskosten bent. Er zijn daarom geen extra kosten als u van de ondersteuning van onze regioteams gebruik wilt maken. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en helpen u graag met een eerlijk advies.

Titel
Vind uw regioteam
Tekst

Wilt u contact met ons opnemen, maar weet u niet precies in welke van onze regio’s uw school of bestuur zich bevindt? Vind hier uw regioteam.

Titel
Indeling van onze regio’s
Afbeelding
vr, 09/13/2019 - 09:21
janneke.van.oijen
Indeling regioteams VfPf kaartje Nederland
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Omschrijving
VfPf is er voor alle scholen in het primair onderwijs. En niet alleen voor de afhandeling van uw vervangings- of werkloosheidskosten. Maar juist om er met elkaar voor te zorgen dat iedereen met plezier aan het werk is en deze kosten zo laag mogelijk blijven. Door te zorgen voor een verdere professionalisering van uw organisatie. Een school waar werkplezier en passie voorop staan.
Korte omschrijving
We denken graag met u mee over HR en arbo-zaken