Bouwblokken
Titel
Wat is Strategische Personeelsplanning
Tekst

SPP is een middel om te komen tot een optimale personeelsbezetting waarbij rekening wordt gehouden met interne en externe ontwikkelingen. Met een SPP breng je in kaart welke mensen er straks nodig zijn (gewenste formatie) en welke mensen er straks beschikbaar zijn (verwachte bezetting). Het geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel van personeel, handvatten voor benodigde HR-acties en zorgt voor een optimale personeelsbezetting nu én in de toekomst. 
Het maken van een SPP is hiermee een proces waarmee je op (middel)lange termijn de personeelsdoelen van de organisatie kunt realiseren.  Het vraagt om een gezamenlijke inspanning van management, HR, (G)MR en de afdeling financiën.

Titel
Kijken naar interne en externe ontwikkelingen
Tekst

Met een SPP kijk je naar je huidige personeelsbestand: hoe blijf ik een aantrekkelijke werkgever? En naar toekomstige ontwikkelingen: hoe ontwikkelt het leerlingaantal zich de komende jaren? Waar wil ik met de organisatie naar toe? Hoe vinden we de juiste mensen of hoe laten we de huidige mensen daar naar toe groeien? Daarnaast spelen ook omgevingsfactoren als demografie, technologie en politiek een rol bij het maken van een SPP.

Titel
Ondersteuning bij SPP?
Tekst

Ook inzicht in uw situatie nu en in de toekomst? Onze adviseurs nemen u graag mee in het zetten van de juiste stappen om toekomstscenario’s in kaart te brengen, keuzes te maken en een SPP op te stellen, passend bij uw organisatie! 

Afbeelding
Nina Kamsteeg
Illustratie van kaart Nederland met scholen
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Media is een illustratie
Illustratie
Doelgroep
Omschrijving
In een steeds uitdagender onderwijswereld is strategische personeelsplanning (SPP) onmisbaar. Het helpt uw organisatie namelijk om verder te kijken dan de dagelijkse beslommeringen en te focussen op de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Zo zorgt u ervoor dat altijd de juiste mensen op de juiste plek zitten voor het behalen van strategische doelen. Lees alles wat u wilt weten over het SPP in het onderwijs op deze pagina!
Downloads
nina.penningdevries
Rangschikking (volgordelijkheid)
0
Korte omschrijving
De juiste mensen aantrekken en behouden voor uw organisatie, nu en in de toekomst. Lees hoe je SPP inzet in het primair onderwijs.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-48
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
nina.penningdevries
Schoolteam werkt aan het maken van een SPP
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Expoints vragenlijst ID
inline