Bouwblokken
Titel
Denk na over de toekomst met Strategische Personeelsplanning
Tekst

Scholen moeten flexibel zijn om zo efficiënt mogelijk te kunnen presteren. Externe en interne ontwikkelingen dwingen ook schoolorganisaties om een heldere strategie te formuleren om zo slagvaardig te zijn naar de toekomst. Maar niet alleen de organisatie óók het personeel moet meebewegen. Een Strategische Personeelsplanning (SPP) vormt daarvoor de basis.

Afbeelding
di, 12/29/2020 - 11:09
nina.penningdevries
Overzicht SPP
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Titel
SPP en de Modernisering van het Pf
Tekst

Met de Modernisering van het Participatiefonds (invoering 1-8-2022) komt er een nieuwe manier van verrekenen van werkloosheidskosten in het PO. Een verdere stap in het voorkomen van uitval van onderwijspersoneel en beperking van werkloosheidskosten. Een SPP biedt houvast voor het personeelsbeleid en ondersteunt het schoolbestuur om grip te krijgen op de (eigen bijdrage) werkloosheidskosten. De volgende onderwerpen zijn onderdeel van een SPP:

  • een lange termijn visie en focus i.p.v. reactief sturen op de dagelijkse hectiek
  • het inzetbaar houden van onderwijspersoneel gedurende hun loopbaan
  • omgaan met generatieverschillen op de werkvloer
  • inspelen op het lerarentekort
  • omgaan met zij-instromers
  • professionaliseren van het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering
  • voorkomen of beperken van de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten
Titel
De 8 bouwstenen van Strategische Personeelsplanning
Tekst

Een SPP wordt gemaakt aan de hand van acht bouwstenen. Een gestructureerde en geordende manier om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Wilt u ook inzicht in uw situatie nu en in de toekomst? Onze adviseurs nemen u graag mee in het zetten van de juiste stappen om ook voor uw organisatie de toekomstscenario’s in kaart te brengen en u te ondersteunen bij het maken van keuzes en het opstellen van een SPP. Passend bij uw organisatie! 

Neem contact op met het regioteam bij u in de buurt.

Een eerste stap zetten?

Teamanalyse kan een goede eerste stap zijn als u begint met een SPP. Dit instrument maakt inzetbaarheid van zowel de individuele medewerker als het team inzichtelijk. Hoe vitaal is uw team, welke talenten en competenties zijn er al in huis, wat is er nog nodig? Lees hier meer over de Teamanalyse.
 

Doelgroep
Omschrijving
Vergrijzing, krimp, ontwikkelbehoeften en jonge leerkrachten die vroeg het onderwijs weer verlaten. De komende jaren staat het onderwijs voor grote uitdagingen. Het maken van een Strategisch Personeelsbeleid kan de sleutel zijn voor schoolbesturen om zowel een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers te worden als om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.
Downloads
di, 05/24/2022 - 07:18
nina.penningdevries
Rangschikking (volgordelijkheid)
0
Korte omschrijving
De juiste mensen aantrekken en behouden voor uw organisatie, nu en in de toekomst. Lees hoe je SPP inzet in het primair onderwijs.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-48
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
vr, 12/18/2020 - 15:23
nina.penningdevries
Schooldirecteur en VfPf adviseur in gesprek met rapport op tafel
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken