Bouwblokken
Titel
Bovenwettelijke uitkeringen vanuit de WOPO
Tekst

Bent u in het primair onderwijs werkzaam geweest, dan heeft u op grond van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) mogelijk recht op bovenwettelijke uitkeringen. Deze uitkeringen krijgt u in aanvulling op uw WW-uitkering. Een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering vraagt u aan bij WWplus.

Er bestaan meerdere bovenwettelijke uitkeringen:

 • De aanvullende uitkering: AVU
 • De reparatie-uitkering: RU
 • De aansluitende uitkering: ASU 
 • De extra aansluitende uitkering: extra ASU

Bovenwettelijke uitkering onderwijs aanvragen via WWplus 

Een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering vraagt u zelf aan bij WWplus. WWplus berekent de hoogte en duur van de bovenwettelijke uitkering waar u recht op heeft en stuurt u daarover een brief met informatie. Wanneer u een bovenwettelijke uitkering ontvangt van WWplus, bent u verplicht uw sollicitatieactiviteiten en wijzigingen in uw situatie door te geven op de website van WWplus.

In dit artikel leest u wat de bovenwettelijke uitkeringen inhouden. Voor vragen over hoe deze zich vertalen naar uw specifieke situatie, kunt u terecht bij WWplus:

Telefonische helpdesk WWplus: 088 - 605 51 20
Website: www.wwplus.nl
E-mail: [email protected].

Of gebruik het online vragenformulier.

Titel
Overzicht van bovenwettelijek uitkeringen WOPO
Tekst

Hieronder ziet u een overzicht van de (boven)wettelijke uitkeringen volgens de WW en WOPO. U kunt deze ook hier downloaden als leaflet WOPO (pdf). 

Afbeelding
janneke.van.oijen
WOPO overzicht na 1-1-2020
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Ondertitel van de afbeelding
Geldig bij 1e dag WW-recht op of na 1-1-2020
Titel
Toelichting op bovenwettelijke uitkeringen in het primair onderwijs
Tekst

1. Aanvullende Uitkering: AVU

In maand 1 en 2 is de WW-uitkering 75% van uw WW-dagloon, daarna wordt dat 70%. De AVU vult de WW in maand 3, 4, 5 en 6 aan tot 75%.

Voorwaarden

Iedereen die uit het primair onderwijs (bijzonder en openbaar) komt en een WW-uitkering heeft, heeft hier recht op.

Duur

Van de 3e tot en met de 6e maand van het WW-recht. Is uw dagloon hoger dan het maximum WW-dagloon, dan kan de AVU voor u doorlopen tot het einde van de WW-periode.

2. Reparatie-Uitkering: RU

De duur van de WW is in alle andere sectoren sinds 2016 afgebouwd naar de huidige duur van maximaal 24 maanden. Daarvoor was dat 38 maanden.
Vanuit de cao Primair Onderwijs kan de RU de WW-duur naar 38 maanden verlengen. De hoogte is 70% van uw WW-dagloon.

Voorwaarden

Als uw WW-uitkering volgens de ‘oude’ regeling (van vóór 2016) langer zou duren dan 24 maanden, repareert deze uitkering (RU) het ontbrekende aantal maanden.

Duur

Maximaal 14 maanden

3. Aansluitende Uitkering: ASU

De ASU start na afloop van de WW-uitkering of na afloop van de reparatie-uitkering (RU). De hoogte van de ASU is 70% van het WW-dagloon.

Voorwaarden

Op de 1e werkloosheidsdag

 • voldoet u aan de 4-uit-5-jareneis* of bent u daarvan vrijgesteld en
 • heeft u minimaal 1 jaar in het onderwijs (po en vo) gewerkt.

* U voldoet aan de 4-uit-5-jareneis als

 • u aan de wekeneis voldoet (minimaal 26 weken gewerkt binnen 36 weken) én
 • in de afgelopen 5 jaar minimaal 4 jaar hebt gewerkt én
 • u in elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen loon hebt ontvangen.

Duur

Maximaal 34 maanden

4. Extra Aansluitende Uitkering: extra ASU

De extra ASU komt na afloop van de ASU. De hoogte van de extra ASU is 65 % van het WW-dagloon en maximaal 186 % van het minimumloon (incl. vakantietoeslag). 

Voorwaarden

 • 12 jaar aaneengesloten werkzaam in het onderwijs (po en vo)
 • 8 jaar of minder verwijderd van de AOW-gerechtigde leeftijd op de 1e werkloosheidsdag 

Duur

Maximaal tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Titel
Download PDF overzicht van uitkeringen WOPO
Tekst

Alles over bovenwettelijke uitkeringen in het primair onderwijs op een rij? Download de leaflet bovenwettelijke uitkeringen WOPO (PDF) met een overzicht van uitkeringen via WWplus.

Omschrijving
Als u uw baan kwijtraakt, heeft u over het algemeen recht op een WW-uitkering. Werkte u in het primair onderwijs, dan kan daar op grond van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) mogelijk nog een bovenwettelijke uitkering bij komen. Lees hier alles over de WOPO regeling via WWplus, of download onze leaflet (PDF).
Downloads
janneke.van.oijen
Rangschikking (volgordelijkheid)
0
Korte omschrijving
Wie uit het PO komt heeft na de WW meestal recht op aanvullende uitkeringen.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-47
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
veronica.veerkamp
Uitzicht op het schoolplein
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken