Bouwblokken
Titel
De instanties waar u mee te maken heeft
Tekst

Wanneer uw werkgever uw dienstverband beëindigt en u werkloos wordt, krijgt u met verschillende instanties te maken.
Waar moet u zijn met welke vraag? Download hier een overzicht met instanties die te maken hebben met een uitkering vanuit het primair onderwijs (PO).

Titel
UWV
Titel met invulbare tekst

Als u werkloos wordt, moet u zich als werkzoekende inschrijven bij UWV en een WW-uitkering aanvragen. U regelt dit op werk.nl.


Wat doet UWV?

 • Bepaalt de hoogte en de duur van uw werkloosheidsuitkering.
 • Betaalt uw uitkering en factureert de kosten ervan aan het Participatiefonds.
 • Controleert uw sollicitatieplicht.
 • Biedt een aantal korte cursussen en workshops voor werkzoekenden aan.
 • Geeft toestemming voor bijv. vrijwilligerswerk, stage/werkervaringsplek en proefplaatsing.

Wat doet u?
U geeft maandelijks al uw sollicitaties door en vult het inkomstenopgave formulier van UWV in via uw werkmap. Daarnaast geeft alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie door. Bijvoorbeeld een nieuwe baan, ziekte, zwangerschap of vakantie. 

Let op: Vul altijd het inkomstenformulier in, ook als u in die maand geen inkomsten heeft! Doet u dat niet, dan ontvangt u geen uitkering.

Voor de re-integratiebegeleiding heeft u alleen met het Participatiefonds te maken en niet met een werkcoach van UWV.

Titel
WWplus
Titel met invulbare tekst

Als u recht heeft op een WW-uitkering, heeft u meestal ook recht op een bovenwettelijke uitkering. Die vraagt u aan bij WWplus.  

Wat doet WWplus?

 • Beoordeelt of u recht heeft op een bovenwettelijke uitkering.
 • Keert de bovenwettelijke uitkering aan u uit en factureert de kosten ervan aan het Participatiefonds.
 • Controleert, zolang u de bovenwettelijke uitkering ontvangt, of u voldoet aan uw sollicitatieplicht.
 • Keert loonsuppletie uit als u daar bij een nieuwe baan recht op heeft.
 • Geeft toestemming voor bijv. vrijwilligerswerk, stage/werkervaringsplek en proefplaatsing.

Wat doet u?
Vanaf het moment dat u een bovenwettelijke uitkering of loonsuppletie ontvangt, geeft u maandelijks aan WWplus uw sollicitaties en uw inkomsten door en ook alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld een nieuwe baan, ziekte, zwangerschap en vakantie. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat u als werkzoekende ingeschreven blijft bij UWV WERKbedrijf.

Let op: Vul altijd het maandformulier van WWplus in, ook als u in die maand geen inkomsten heeft. Doet u dat niet, dan heeft dat gevolgen voor de uitbetaling van uw uitkering. 

Titel
Participatiefonds
Titel met invulbare tekst

Participatiefonds heeft de wettelijke taak om uitkeringsgerechtigden uit het primair onderwijs te begeleiden bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt. We toetsen ook de kwaliteit van de sollicitatieactiviteiten van de uitkeringsgerechtigde. 

Werken in het onderwijs is mooi en geeft veel voldoening. Het liefste bemiddelen wij u dan ook naar een passende baan binnen de sector, waar u al eerder vanuit uw passie voor het vak een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Als dat niet mogelijk is, dan kijken we wat wél bij u past. Zo zorgen we er samen voor dat u geen uitkering meer nodig heeft.

De loopbaanadviseurs van het Participatiefonds stellen samen met u een trajectplan op en begeleiden u bij re-integratieactiviteiten. Het Participatiefonds betaalt de kosten daarvan. Bekijk hier het overzicht van het aanbod.

Meer informatie en contact met uw loopbaanadviseur gaat via Participatieplein.nl

Titel
Pensioenfonds ABP
Titel met invulbare tekst

U heeft tot nu toe pensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds ABP. Tijdens uw uitkering bouwt u nog steeds voor een deel pensioen op; het Participatiefonds betaalt 50% van de premie. U kunt ervoor kiezen om zelf pensioen bij te sparen. U moet dit zelf regelen met ABP, binnen drie maanden nadat uw arbeidsovereenkomst is beëindigd. De premie voor het bijsparen betaalt u zelf rechtstreeks aan ABP.

Titel
Uw gemeente
Titel met invulbare tekst

Als u na afloop van uw werkloosheidsuitkering nog geen baan heeft, dan kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vraagt u aan bij uw gemeente. Vanaf het moment dat uw bijstandsuitkering start, is uw gemeente verantwoordelijk voor uw re-integratie.

Titel
Spelregels tijdens uw uitkering
Tekst

Als u een werkloosheidsuitkering vanuit het primair onderwijs ontvangt, heeft u te maken met een aantal verplichtingen en mogelijkheden.

U bent verplicht om:

 • Zoveel mogelijk te solliciteren, minimaal éénmaal per week. We verwachten dat u de uren dat u een uitkering ontvangt, besteedt aan het vinden van een nieuwe baan. De sollicitatieplicht vervalt op het moment dat u binnen een jaar de AOW-leeftijd bereikt. In bepaalde gevallen kunt u ontheffing krijgen
 • Passend werk te aanvaarden. Volgens de regels van UWV en WWplus: Ontvangt u na 6 maanden nog een (gedeeltelijke) uitkering, dan wordt iedere baan als passend gezien. Dat betekent dat u dan ook moet solliciteren op banen met een lager opleidingsniveau, een langere reistijd, minder inkomen of een tijdelijke of parttime baan. Dit hoeft niet meer vanaf het moment dat u binnen een jaar de AOW-leeftijd bereikt. 
 • Alle relevante wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan het Participatiefonds. U stuurt een bericht aan uw loopbaanadviseur via het Participatieplein. U logt in met uw DigiD (net als bij UWV) en kunt veilig en makkelijk berichten sturen naar en ontvangen van de loopbaanadviseur. Gaat u (gedeeltelijk) weer aan het werk? Geef dat aan ons door met het formulier Doorgeven Werkhervatting dat u via het Participatieplein kunt downloaden en aanleveren. 
 • Aan UWV én WWplus alle wijzigingen, sollicitaties en inkomsten door te geven als u van hen een uitkering ontvangt.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om:

Omschrijving
Bij het verlies van uw baan komt er plots veel op u af. Hierbij geven wij u een overzicht van wat u als uitkeringsgerechtigde uit het primair onderwijs moet weten over de rechten en plichten bij een uitkering en welke organisaties daarbij horen.
Downloads
heleen.brakel
Rangschikking (volgordelijkheid)
0
Korte omschrijving
Wat u als uitkeringsgerechtigde moet weten.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-46
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
heleen.brakel
Jonge leerkracht zittend achter tafel in klaslokaal aan het werk
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken