Bouwblokken
Titel
Een goed van-werk-naar-werk-traject is maatwerk
Tekst

De lengte en inhoudelijke invulling van het traject kan dus heel verschillend zijn en hangt af van de situatie en behoefte van de kandidaat. Een aantal voorbeelden: 

  • Een tijdelijke vervanger die wil en kan werken in het PO, in een regio met veel vacatures, heeft mogelijk enkel behoefte aan een update van het cv en aanbod van vacatures. 
  • Een leerkracht die na 20 jaar besloten heeft het onderwijs te willen of moeten verlaten, heeft behoefte aan een intensief traject. Denk bijvoorbeeld aan een traject waar oriëntatie op een nieuwe carrière en aanvullende omscholing een plaats heeft.  Misschien is hier een arbeidsmarktwaardescan, talentscan of financiële scan van veel toegevoegde waarde.
  • Een leerkracht die zich door wil ontwikkelen naar een volgende stap binnen het PO, heeft weer heel andere vragen en begeleiding nodig.
  • Zo ook een leerkracht die het werk niet meer aan kan, maar wel van waarde wil blijven binnen het PO.
Titel
De invulling van een van-werk-naar-werk-traject
Tekst

De middelen en tools die ingezet worden verschillen daarmee ook. Denk bijvoorbeeld aan het persoonlijk begeleiden van een coach over een bepaalde periode, coachgesprekken, het opstellen van een persoonlijk en overdraagbaar mobiliteitsplan, het maken van een concreet en reëel zoekprofiel voor een nieuwe baan (binnen het PO) en de inzet van loopbaaninstrumenten, een arbeidskansengesprek en e-learnings op het gebied van solliciteren. Bij langere trajecten kunnen de inzet van een stage, detachering of werkervaringsplaats ook een mogelijkheid zijn. Tevens is er aandacht voor nazorg richting de medewerker na afloop van het traject en is er kwalitatieve terugkoppeling richting u als opdrachtgever tijdens het traject. In de basis bevat een traject in ieder geval een coachgesprek, het opstellen van een (overdraagbaar) mobiliteitsplan en de uitvoering hiervan.

Titel
Waarom is het zo belangrijk de juiste samenwerkingspartner te kiezen?
Tekst

We illustreren het aan de hand van twee zaken die erg belangrijk zijn in het traject:

Het overdraagbaar mobiliteitsplan

De ‘overdraagbaarheid’ van het mobiliteitsplan is bijvoorbeeld belangrijk wanneer werkloosheid niet is te voorkomen en re-integratie volgt. Dit plan (en de status ervan) vormt namelijk het vertrekpunt voor de re-integratie. Het is absoluut noodzakelijk wil de begeleiding van de medewerker in een efficiënte doorlopende lijn overgepakt kunnen worden door het Participatiefonds. Sluit dit goed op elkaar aan, dan verloopt het re-integratietraject efficiënter. Dit beperkt uiteindelijk de uitkeringslasten waar u aan meebetaalt.

Een uitgebreid netwerk (ook buiten het PO)

Kan of wil een medewerker niet terugkeren binnen het PO, dan zal de medewerker begeleid worden bij het opstellen van een zoekprofiel voor functies daarbuiten. Hierbij is het dus belangrijk dat de partij waarmee u samenwerkt óók toegang heeft tot een netwerk buiten het PO. Dit betekent niet alleen toegang tot vacatures maar ook stageplekken of werkervaringsplaatsen. Het vergoot de kans voor uw medewerker op het vinden van een nieuwe baan tijdens het traject.

Daarom adviseren we altijd een kwalitatieve, gecertificeerde partner in te schakelen. De juiste partner is in staat een goed, op maat gemaakt van-werk-naar-werk-traject voor uw medewerker in te richten en biedt de juiste ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. Hoe eerder u hiermee begint bij dreigend ontslag hoe beter. Des te meer kans heeft u op het voorkomen van werkloosheid van uw medewerker. En daarmee voorkomt of beperkt u tevens de uitkeringslasten voor uzelf als werkgever.

 

Titel
Waar moet de aanbieder van een van-werk-naar-werk-traject aan voldoen?
Tekst

Er zijn veel aanbieders van-werk-naar-werk-trajecten en het kan lastig zijn om door de bomen het bos te zien. Daarbij kan de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening onderling erg verschillen. Daarom is het belangrijk bepaalde eisen te stellen aan de dienstverlener die u inzet. Want is de kwaliteit van het traject goed, dan is de kans van slagen groter. En is werkloosheid niet te voorkomen, dan maakt het de re-integratie die erop volgt effectiever. Dit kan de periode van werkloosheid voor uw medewerker verkorten en beperkt voor u de uitkeringslasten.

Certificering

De aanbieder moet aangesloten zijn bij een erkende beroepsvereniging of een certificering of keurmerk hebben, zoals Blik op Werk, Cedris, Cedeo, NOBCO, Noloc of Oval. Dit geeft u een basisgarantie voor de kwaliteit van de dienstverlening. U weet daarmee zeker dat het bedrijf en haar medewerkers getoetst worden, de processen goed uitgevoerd worden, er met regelmaat een klantmeting gedaan wordt, beloften worden nagekomen en er een integriteitscode is.

Kiest u ervoor het van-werk-naar-werk-traject in eigen beheer uit te voeren? Dan moet dat door een erkende mobiliteitsfunctionaris worden gedaan die is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging (NOBCO of Noloc).

 

 

Titel
Ons advies
Tekst

Vanuit re-integratiewerkzaamheden heeft Pf een groot netwerk opgebouwd van partijen waarmee wordt samengewerkt en die aan de gestelde eisen voldoen. Ze zijn namelijk door ons getoetst. Twee daarvan zijn de loopbaanadvies-, re-integratie- en outplacementbureaus Staatvandienst en Power4People. Beide organisaties zijn zeer ervaren en succesvol met de inzet van van-werk-naar-werk-trajecten. Meer informatie over zorgen voor een goed van-werk-naar-werk-traject, het kiezen van de juiste partner en waarom wij deze twee partijen aanbevelen leest u op “Hoe zorg ik voor een goed-van-werk-naar-werk-traject?" 

Titel
Modernisering Pf, de inspanningsverplichting en het van-werk-naar-werk-traject
Tekst

Met de modernisering van het Participatiefonds krijgt u per 1 augustus 2022 nog maar 50% van werkloosheidskosten vergoed. In een aantal gevallen kunt u onder voorwaarden een verlaging van de eigen bijdrage krijgen van 50% naar 10%. Een van de voorwaarden is de inspanningsverplichting om te voorkomen dat uw medewerker werkloos wordt. Heeft u vanuit goed werkgeverschap op het juiste moment een kwalitatief van-werk-naar-werk-traject ingezet met een passend budget en kwalitatieve partner of erkende mobiliteitsfunctionaris, dan voldoet u aan deze eis. Voor welke ontslaggronden deze inspanningsverplichting geldt, wat dit precies inhoudt en waar u aan moet voldoen leggen we hier uit.

Het is overigens altijd verstandig om een van-werk-naar-werk-traject in te zetten. Ook als het niet uw bedoeling is een vergoedingsverzoek in te dienen. Het kan de uitkeringslasten voor uw organisatie beperken. Daarnaast is het erg gebruikelijk als latende werkgever uw medewerker te ondersteunen. Want ook het managen en begeleiden van uitstroom ongeacht de reden van vertrek, is onderdeel van goed werkgeverschap.

Titel
Vraag het uw regioteam
Tekst

Weet u dat u op termijn afscheid gaat nemen van een werknemer en kunt advies gebruiken bij het starten van een kwalitatief en effectief van-werk-naar-werk-traject of het vinden van de juiste partner? Dan kunnen wij u daarbij ondersteunen. Hiervoor kunt u terecht bij de adviseurs uit uw regioteam.
Meer weten over onze werkwijze? Kijk dan even hier.

Omschrijving
Een goed van-werk-naar-werk-traject is in alle gevallen een maatwerktraject. Het doel van dit traject: de kortst mogelijke weg naar een nieuwe duurzame baan voor de medewerker waar u afscheid van neemt.
Korte omschrijving
Een goed van-werk-naar-werk-traject is maatwerk. De invulling hangt af van de situatie van uw medewerker. We leggen uit waar u op moet letten.