Bouwblokken
Titel
Intensief partnerschap
Tekst

Het Vervangingsfonds stelt daarvoor haar adviescapaciteit, expertise en instrumenten beschikbaar. De basis voor het project is een intensief partnerschap tussen het bestuur en het Vervangingsfonds. De doorlooptijd van het traject is twee jaar.

Titel
Hoe ziet het adviestraject van Plan V eruit?
Tekst

Besturen die aan de slag gaan met Plan V krijgen begeleiding op maat zoals:

  • Ondersteuning bij competentieontwikkeling van schoolleiders.
  • Hulp bij het herijken van het HR-beleid, waaronder verzuimbeleid en de uitvoering ervan.
  • Begeleiding van casemanager en/of HR-adviseur bij (langdurige) verzuimdossiers.
  • Training om verzuimgesprekken effectiever te maken.
  • Ondersteuning om tot betere afspraken met de arbodienst te komen.
Titel
Eerder behaalde resultaten met Plan V
Tekst

Tussen 2016 en 2018 hebben 64 besturen mee gedaan aan de eerste ronde van Plan V. Die besturen zijn erin geslaagd om hun ziekteverzuim met gemiddeld 1,85 % te verlagen. Dit betekende dat zij 113 fulltime medewerkers niet hoefden te vervangen.

Maar Plan V leverde veel meer op. Zoals bewustwording bij bestuurders en directie dat verzuim wel degelijk beïnvloedbaar is, een lagere werkdruk, professionalisering van de gehele organisatie en beter contact met de arbodienst.

Mooie resultaten en meer dan voldoende reden om het project voort te zetten.

Download hier de Factsheet Plan V.

Titel
Doe ook mee met Plan V
Tekst

Iedereen kan kosteloos deelnemen aan Plan V, of u nu eigenrisicodrager bent of niet. De belangrijkste voorwaarde voor deelname aan Plan V is een ziekteverzuim van 6% of hoger. Heeft u intentie tot deelname? Neem dan contact op met uw regioteam.

Omschrijving
Het belangrijkste doel van Plan V is het duurzaam terugdringen van het ziekteverzuim. Door het creëren van een situatie waarin ziekteverzuim beheersbaar is en blijft, dalen de kosten voor het schoolbestuur.
Korte omschrijving
Het belangrijkste doel van Plan V is het duurzaam terugdringen van het ziekteverzuim.