Bouwblokken
Titel
Welke vorm van vervangingsbekostiging past bij mijn organisatie?
Tekst

Het vervangen van ziek onderwijspersoneel is kostbaar. Naast het salaris van uw afwezige collega moet immers ook diens vervanger betaald worden. Om uw organisatie te behoeden voor onverwachte extra kosten, kunt u de vervangingskosten wegens ziekteverzuim (deels) afdekken tegen een aantrekkelijke premie. U heeft elk jaar de mogelijkheid uw keuze aan te passen.

De vervangingsbekostiging kunt u op 3 manieren regelen:

Titel
1. Volledig via het Vervangingsfonds
Titel met invulbare tekst

U kunt de vervangingskosten van zieke of geschorste medewerkers declareren bij het Vervangingsfonds. Hiervoor betaalt u maandelijks premie. De voorwaarden waaraan uw declaraties moeten voldoen vindt u in het Reglement Vervangingsfonds.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de advisering en begeleiding door onze regioteams op het gebied van HR en personeelsbeleid, zoals duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, voorkomen van verzuim en werkloosheid, arbozaken, verminderen van werkdruk en professionalisering. Verder kunt u een aanvraag indienen om een door het Vervangingsfonds bekostigde vervangingspool op te richten. 

Titel
2. Deels zelf (eigenrisicodrager met financiële variant)
Titel met invulbare tekst

Uw schoolbestuur is eigenrisicodrager voor de kosten van vervangingen en u wenst deze kosten deels af te dekken met een van de vier financiële varianten:

Hiervoor betaalt u maandelijks premie. De hoogte daarvan is afhankelijk van de gekozen variant. De voorwaarden waaraan uw declaraties moeten voldoen vindt u in het Reglement Vervangingsfonds.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de advisering en begeleiding door onze regioteams op het gebied van HR en personeelsbeleid, zoals duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, voorkomen van verzuim en werkloosheid, arbozaken, verminderen van werkdruk en professionalisering. Verder kunt u een aanvraag indienen om een door het Vervangingsfonds bekostigde vervangingspool op te richten. 

Titel
3. Geheel zelf (volledig eigenrisicodrager)
Titel met invulbare tekst

U bent als schoolbestuur zelf verantwoordelijk voor de kosten van vervangingen. U kunt deze daarom niet declareren bij het Vervangingsfonds. U betaalt een lagere maandelijkse premie.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de advisering en begeleiding door onze regioteams op het gebied van HR en personeelsbeleid, zoals duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, voorkomen van verzuim en werkloosheid, arbozaken, verminderen van werkdruk en professionalisering

Titel
Uw keuze doorgeven aan het Vervangingsfonds
Tekst

Hoe u uw keuze doorgeeft, is afhankelijk van de overstap die u maakt:

Afbeelding
wo, 08/28/2019 - 13:11
veronica.veerkamp
Tabel overstap vorm bekostiging
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Titel
Waar stuurt u het formulier naar toe
Tekst

Stichting Vervangingsfonds | Postbus 514 | 8000 AM Zwolle

Let op: uw keuze moet uiterlijk 31 oktober bij het Vervangingsfonds bekend zijn. Dan gaat uw gekozen optie in per 1 januari van het volgende jaar. Deze nieuwe optie heeft een looptijd van 1 kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij u tijdig (voor 31 oktober van een volgend jaar) een andere keuze kenbaar maakt.

Het aanvraagformulier voor eigenrisicodragerschap en/of een ERD-variant kunt u hier downloaden.

Titel
Vervangingspools
Tekst

Schoolbesturen die voor de bekostiging van vervangingen volledig zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds, kunnen onder voorwaarden een door het Vervangingsfonds bekostigde vervangingspool oprichten. Het in deze pool geplaatste personeel wordt voor de uren die zij in de pool zitten, ingezet om afwezig personeel te vervangen. Lees hier meer...

Titel
Heeft u nog vragen?
Tekst

Voor vragen over de afhandeling van uw ingediende keuze kunt u contact opnemen met onze helpdesk: 088 - 605 51 55 of stuur een e-mail naar [email protected].  

Doelgroep
Omschrijving
Het vervangen van ziek personeel kost veel geld. Om uw organisatie te behoeden voor onverwachte extra kosten, kunt u de vervangingskosten tegen een aantrekkelijke premie (deels) afdekken via het Vervangingsfonds.
Downloads
wo, 09/18/2019 - 12:19
heleen.brakel
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
7
wo, 09/18/2019 - 12:24
heleen.brakel
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
6
di, 12/10/2019 - 14:53
heleen.brakel
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
4
Korte omschrijving
Hoe kunt u de vervangingskosten wegens ziekteverzuim (deels) afdekken tegen een aantrekkelijke premie.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-40
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
wo, 08/28/2019 - 13:10
veronica.veerkamp
 VfPf regiocoördinator en bestuurder in klaslokaal in gesprek
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken